članak: 7 od 9  
Back povratak na rezultate
Engrami - časopis za kliničku psihijatriju, psihologiju i granične discipline
2012, vol. 34, br. 1, str. 77-82
jezik rada: srpski
prikaz
Da li filmski stereotipi stigmatizuju psihijatre?
aKlinički centar Srbije, Klinika za psihijatriju, Beograd
bKlinički centar Srbije, Klinika za psihijatriju, Beograd + Medicinski Fakultet, Beograd

e-adresa: d.britvic@gmail.com

Sažetak

Filmska umetnost je integralni deo kulture i njen uticaj na javnost mnogo je veći u odnosu na druge forme umetnosti, bez obzira na životno doba, pol, nacionalnost ili socio-kulturni milje. Zahvaljujući svom specifičnom jeziku slike, boje i zvuka, film plastično i upečatljivo oslikava psihološka stanja individue. Ujedno, filmovi neosporne umetničke vrednosti, poput 'Psiha', 'Egzorciste', 'Leta iznad kukavičijeg gnezda', zamagljuju granice između sistema mentalnog zdravlja, psihijatara i bolesti. U radu se ukazuje na filmske stereotipe koji doprinose stigmatizaciji psihijatara. Najčešće se opisuju Dr. Dippy, Dr. Evil and Dr. Wonderful. Savremeni film, ali i teoretičari filma, pokušavaju da prevladaju ova ograničenja, često uslovljena navedenim interpretacijama i mitovima o mentalno obolelim osobama. Psihijatrija i kinematografija su neraskidivo povezane i to ne samo kao vid obostrane kreativnosti, već i kao mogućnost da se međusobni uticaji pretope u didaktičke kategorije i profesionalne podsticaje, kako kod sineasta tako i kod psihijatara.

Ključne reči

Reference

Brooke, J.C. (2008) In search of a good psychologist in a good movie: Persisting stereotypes. Pennsylvania Psychologist Quarterly
Damjanović, A. (2006) Rastuća senka tame - vivisekcija psiholoških motiva horor-žanra u filmu i literature. Beograd: Deko art
Damjanović, A., Vuković, O., Jovanović, A.A., Jasović-Gasić, M. (2009) Psychiatry and movies. Psychiatria Danubina, 21(2): 230-5
Gabbard, G. (1999) The cinematic psychiatrist. Psychiatric Times, 16: 7
Gabbard, G.O., Gabbard, K. (1999) Psychiatry and the Cinema. Washington: American Psychiatric Press
Grinfeld, M.J. (1998) Psychiatry and Mental illness: Are they mass media targets?. Psychiatric Times, March; 15: 3
Pies, R. (2001) Psychiatry in the Media: The Vampire, the Fisher King, and the Zaddik. J Mundane Behav, 2(1)
Roger, E. (1991) The Silence of the Lambs (review). Chicago: Sun-Times
Schneider, I. (1987) The theory and practice of movie psychiatry. American journal of psychiatry, 144(8): 996-1002
Schneider, I. (1999) Foreword. u: Gabbard GO, Gabbard K. (ur.) Psychiatry and the Cinema, Washington: American Psychiatric Press, p. XV-XVI
Vuković, O., Cvetić, T., Zebić, M., Pavlović, Z., Damjanović, A., Jašović-Gašić, M. (2007) Mediji i mentalni poremećaji. Engrami, vol. 29, br. 3-4, str. 41-45