Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 19  
2012, vol. 63, br. 1-2, str. 103-106
Akutni vertiginozni sindrom kao indikacija za prijem na neurološko odeljenje
Beograd
Ključne reči: vrtoglavica; Benigni paroksizmalni pozicioni vertigo; Vestibularni neuronitis; Coganov sindrom
Sažetak
Uvod: Među najčešćim tegobama koje bolesnike dovode neurologu nalaze se vertigo i gubitak ravnoteže. Uzroci vertiga su brojni a diferencijalna dijagnoza široka. Veliki broj osoba se zbog akutno nastalog vertiga hospitalizuje na neurološkim odeljenjima, ali se samo kod malog broja dijagnostikuje neurološka bolest kao uzrok. Cilj: Analizirati kliničke osobine i rezultate dijagnostičkih ispitivanja i etiologiju koja je dovela do akutnog vertiga koji je rezultovao prijemom na Kliniku za neurologiju KCS. Materijal i metoda: Kod 31 konsekutivnog bolesnika primljenih kao hitan slučaj na Kliniku za neurologiju KCS u periodu od 01.01.2011. do 01.01.2012. godine izvršena je analiza demografskih osobina, vaskularnih faktora rizika, kliničke prezentacije i nalaza dopunskih analiza. Klinički parametri obolelih su upoređeni sa 30 zdravih ispitanika. Rezultati: Kod 26 (80,9%) bolesnika končana neurološka dijagnoza na otpustu bila je periferni vertigo (PV), kod 4 (12,9%) centralni vertigo (CV), a kod jedne osobe (3,2%) radilo se o anksioznom poremećaju sa subjektivnim doživljajem vertiga. Od ukupnog broja dijagnostikovanih bolesnika sa PV, 76,9% je imalo neuronitis vestibularnog nerva, 9,7% benigni paroksizmalni vertigo, 7,7% druge uzroke PV, dok je kod jednog obolelog (3,8%) dijagnostikovan Coganov sindrom. Od ukupnog broja bolesnika sa CV, troje je imalo dijagnozu vertebrobazilarne insuficijencije, a jedan dijagnozu demijelinizacionog oboljenja. Zaključak: U našoj grupi ispitanika koji su primljeni sa akutnim vertiginoznim sindromom kao hitan slučaj na Kliniku za neurologiju, u najvećem broju slučajeva nije detektovana neurološka osnova poremećaja. Najveći broj bolesnika zahtevao je ispitivanje i lečenje od strane specijaliste otorinolaringologije.
Reference
Alrwaily, M., Whitney, S.L. (2011) Vestibular Rehabilitation of Older Adults with Dizziness. Otolaryngologic Clinics of North America, 44(2): 473-496
Antonios, N., Silliman, S. (2012) Cogan Syndrome. Neurologist, 18(2): 55-63
Jen, J. (2009) Bilateral Vestibulopathy: Clinical, Diagnostic, and Genetic Considerations. Seminars in Neurology, 29(05): 528-533
Karatas, M. (2008) Central vertigo and dizziness: Epidemiology, differential diagnosis, and common causes. Journal of General Internal Medicine, 23(12): 2087-2094
Karatas, M. (2011) Vascular Vertigo: Epidemiology and clinical syndroms. Neurologist, 17(1): 1-10
Kostić, S.V., ur. (2007) Neurologija za studente medicine. Beograd: Medicinski fakultet
Neuhauser, H.K., Lempert, T. (2009) Expert Vertigo: Epidemiologic aspects. Expert Opinion on Pharmacotherapy, 10(10): 1537-1548
Post, R.E., Dickerson, L.M. (2010) Dizziness: A diagnostic approach. American family physician, 82(4): 361-8, 369
Radojičić, B.M. (1983) Klinička neurologija. Beograd: Medicina danas
Sismanis, A. (2010) Surgical management of common peripheral vestibular diseases. Current Opinion in Otolaryngology & Head and Neck Surgery, 18(5): 431-435
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Arhiv za farmaciju (2009)
Demencija - jedan pogled
Miljević Čedo D., i dr.

Medicinski pregled (2003)
Raširenost poremećaja mentalnog zdravlja na području Severnobanatskog okruga
Hovan-Somborac Jaroslava, i dr.

Vojnosanitetski pregled (2002)
Laza K. Lazarević, 1851-1891 ( 2. deo)
Ignjatović Mile D.

prikaži sve [16]