članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
Serbian Journal of Dermatology and Venerology
2012, vol. 4, br. 4, str. 172-176
jezik rada: engleski
prikaz slučaja
Bolest stopala, šaka i usta kod odraslih - prikaz slučaja
City Institute for Skin and Venereal Diseases, Belgrade

e-adresa: milinkovski@gmail.com

Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 175402

Sažetak

Uvod: Bolest šaka, stopala i usta je veoma kontagiozna sistemska infekcija izazvana enterovirusima koja se najčešće javlja kod dece. Oboljenje najčešće izaziva koksaki virus A16 i enterovirus 71. Karakteriše ga pojava vezikula na orofaringealnoj sluznici koje brzo prskaju ostavljajući bolne erozije i ospa na koži distalnih delova ekstremiteta, najčešće šaka i stopala. Obično se javlja blag poremećaj opšteg stanja. Prikaz slučaja: Prikazujemo pacijenta starog 35 godina koji je došao kod dermatologa zbog ranica u usnoj duplji i osipa po dlanovima i tabanima. Dva dana pre pojave ovih promena pacijent je imao povišenu temperaturu, malaksalost i gušobolju. Pregledom je utvrđeno prisustvo brojnih erozija na sluznici tvrdog nepca i donje usne, eritematoznih makula na dlanovima i tabanima i vezikula u interdigitalnim prostorima. Promene su se povukle uz simptomatsku terapiju. Diskusija: Dok promene mogu zahvatiti bilo koji deo oralne sluznice, nepce, jezik ili usne (Slika 1), karakterističan je izgled i lokalizacija osipa po koži. Promene na koži su najčešće lokalizovane na bočnim i dorzalnim stranama prstiju dlanova i tabana, naročito oko nokatnih ploča ali se mogu videti i na prevojima falangealnih zglobova, dlanovima I tabanima (slike 2 i 3). Vezikule su sitne, sivobeličaste boje karakterističnog ovalnog, linearnog, odnosno elipsastog oblika, sa dužom osovinom postavljenom paralelno sa funkcionalnim linijama kože (Slika 3). Kod dece osip može biti generalizovan: makulopapulozan ili papulovezikulozan. Bolest šaka, stopala i usta se retko javlja kod odraslih osoba očuvanog imunostatusa. Iznenadan atak oralnih i lezija na distalnim delovima ekstremiteta je patognomoničan, ali se oralne lezije mogu javiti i bez kutanih, što se neretko viđa u tzv. koksaki sindromima, Gianotti-Crosti-like sindromu i sindromu multiformnog eritema. Po pravilu, osip koji se javlja u toku ovih sindroma, obično nije dijagnostički punovredan, ukoliko nije zahvaćena orofaringealna sluznica. U diferencijalnoj dijagnozi treba isključiti stomatitis izazvan herpes simpleks virusom, vezikulozni stomatitis, varicelu i bolest stopala i usta. Infekcija se dokazuje izolacijom virusa iz sadržaja vezikula ili nazofarinksa, u tkivnoj kulturi ili bolje inokulacijom u eksperimentalne životinje s obzirom da samo mali broj koksaki virusa iz grupe A raste u kulturi tkiva. Izolacija virusa isključivo iz fecesa nema dijagnostički značaj s obzirom na visoku učestalost infekcija bez simptoma. Serološka dijagnostika je od ograničenog značaja kao i kultura, naročito ako se uzme u obzir vreme za koje isti pružaju pozitivan nalaz. Konvencionalna histološka analiza bioptiranog uzorka ili skarifikata dna vezikule može imati dijagnostičku vrednost ali pruža veliki procenat lažnonegativnih rezultata. Direktno dokazivanje virusnih partikula u ispitivanom uzorku pomoću elektronskog mikroskopa, tehnikom tzv. negativnog bojenja, omogućuje postavljanje dijagnoze u roku od pola časa. Ova tehnika ima neprocenjiv dijagnostički značaj kod mnogih virusnih oboljenja a naročito kod infekcija izazvanim herpes simpleks i zoster virusima i kod bolesti šaka, stopala i usta. Nažalost, ova metoda nije uvek dostupna što je bio slučaj i kod našeg pacijenta. U najvećem broju slučajeva bolest izaziva koksaki virus A16, ređe A4, A5, A10, a ponekad tipovi iz grupe B, i enterovirusi - naročito tip 71. Herpanginu izazivaju koksaki A virusi (tipovi 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 10) i koksaki B virus tip 3. Neretko, herpangina prati bolest šaka, stopala i usta. Kao što je slučaj i sa ostalim enterovirusnim infekcijama, klinički sindromi izazvani bilo kojim pojedinim tipom pokazuju veliku kliničku varijabilnost. Bolest je obično blagog toka i traje nekoliko dana, kao kod našeg pacijenta. Iako retko, moguća je pojava teških komplikacija, pneumonije, miokarditisa i encefalitisa. Zaključak: Bolest šaka, stopala i usta kod odraslih osoba je obično blažeg toka nego kod dece. Zbog infektivnosti oboljenja ovaj karakteristični osip ne bi trebalo ni kod njih prevideti.

Ključne reči

bolest šaka; stopala i usta; odrasli; enterovirusne infekcije; znaci i simptomi; ishod lečenja; hijaluronska kiselina

Reference

Baker, D.A., Philips, C.A. (1979) Fatal hand-foot-and-mouth disease in an adult caused by coxsackievirus. JAMA, 47, 24
Belazarian, L., Lorenzo, M.E., Pace, N.C., Sweeney, S.M., Wiss, K.M. (2008) Exanthematous viral diseases. u: Wolff K., Goldsmith L.A., Katz S.I., Gilchrest B.A., Paller A.S., Leffell D.J. (ur.) Fitzpatricks dermatology in general medicine, New York: Mc Grow Hill Medical, str. 1851-72
Bendig, J.W., Fleming, D.M. (1996) Epidemiological, virological, and clinical features of an epidemic of hand, foot, and mouth disease in England and Wales. Communicable disease report. CDR review, 6(6): R81-6
Blomqvist, S., Klemola, P., Kaijalainen, S., Paananen, A., Simonen, M., Vuorinen, T., Roivainen, M. (2010) Co-circulation of coxsackieviruses A6 and A10 in hand, foot and mouth disease outbreak in Finland. Journal of Clinical Virology, 48(1): 49-54
Calonje, E. (2010) Histopathology of the skin: General principles. u: (ur.) Rook's textbook of dermatology, Oxford: Blackwell Publishing, p. 10. 1-43; 6th ed
Li, L., He, Y., Yang, H., Zhu, J., Xu, X., Dong, J., Zhu, Y., Jin, Q. (2005) Genetic characteristics of human enterovirus 71 and coxsackievirus A16 circulating from 1999 to 2004 in Shenzhen, People's Republic of China. Journal of clinical microbiology, 43(8): 3835-9
Rabenau, H.F., Richter, M., Doerr, H.W. (2010) Hand, foot and mouth disease: seroprevalence of Coxsackie A16 and Enterovirus 71 in Germany. Medical Microbiology and Immunology, 199(1): 45-51
Shin, J.U., Oh, S.H., Lee, J.H. (2010) A Case of Hand-foot-mouth Disease in an Immunocompetent Adult. Annals of dermatology, 22(2): 216-8
Sterling, J.C. (2010) Virus infections. u: (ur.) Rook's textbook of dermatology, Oxford: Blackwell Publishing, p. 33. 1-81; 6th ed
Wei, S.H., Huang, Y.P., Liu, M.C., Tsou, T.P., Lin, H.C., Lin, T.L., i dr. (2010) An outbreak of coxsackievirus A6 hand, foot and mouth disease associated with onychomadesis in Taiwan. BMC infect dis, 2011; 11: 346
Wu, Y., Yeo, A., Phoon, M.C., Tan, E.L., Poh, C.L., Quak, S.H., Chow, V.T.K. (2010) The largest outbreak of hand; foot and mouth disease in Singapore in 2008: the role of enterovirus 71 and coxsackievirus A strains. International journal of infectious diseases, 14(12): e1076-81