Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:10
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:8
članak: 2 od 30  
Back povratak na rezultate
Kultura
2013, br. 138, str. 31-44
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/kultura1338031M


Fragmenti globalizacije i književnost
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za srpsku književnost

Projekat

Aspekti identiteta i njihovo oblikovanje u srpskoj književnosti (MPNTR - 178005)

Sažetak

Polazeći od pokušaja da predstavi sadašnje stanje pojma globalizacije, rad se kreće dvema različitim linijama koje promatraju globalizaciju i njen odnos prema kulturi i književnosti - iz književne, a zatim i ekonomske perspektive. Široko zastupljena teza da je savremena književnost poprimila uloge robe koja učestvuje u tržišnoj utakmici, proverava se smeštanjem književnosti u neke od osnovnih strategija globalizacije viđene iz perspektive ekonomista. Odnos književnosti i globalizacije, određen sintagmama globalizacija književnosti, globalna književnost i književnost globalizacije predstavlja globalizacijsko-fragmentarni odgovor na složeno pitanje njihovih odnosa, koje se ovim radom svakako ne iscrpljuje, kao što ni globalizacija ni književnost ne ostavljaju utisak slabljenja svojih preobražaja.

Ključne reči

Reference

Bariko, A. (2002) Next - mala knjiga o globalizaciji i svetu budućnosti. Beograd: Narodna knjiga-Alfa
Berg, M. (2011) Literaturokratija - problema prisvoenija i pereraspredelenija vlasti v literature. Beograd
Čatić, I., Rujnić-Sokele, M., Karavanić, I. (2010) Globalizacija prvih kamenih alata i obradba polimera. Polimeri, 31, 22-26, Zagreb
Jameson, F. (1988) Postmodernizam ili kulturna logika kasnog kapitalizma. u: Kuvačić I., Flego G. [ur.] Postmoderna - nova epoha ili zabluda, Zagreb: Naprijed, 174-232
Kaluđerović, Ž. (2009) Poimanje globalizacije. Filozofska istraživanja, Zagreb, 113, vol. 29, sv. 1
Kaučić, G.M. (2009) Slovenian Folk Culture between National Identity and European Integration Processes. Narodna umjetnost, Zagreb, (46/1): 33-49
Lendis, D. (2004) Bogatstvo i siromaštvo nacija. Beograd: Stubovi kulture
Petković, D. (2008) Karime, izabran si zbog svoje autentičnosti, a ne zbog iskustva - fabrikovanje autentičnosti Drugog - nekoliko primera. u: Lopičić V., Mišić-Ilić B. [ur.] Jezik, književnost, globalizacija, priredile, Niš, str. 497-515
Petrović, V. Globalizacija i budućnost - nad knjigom Priprema za XXI vek Pola Kenedija. u: Pantelić I., i dr. [ur.] Aspekti globalizacije, www.bos.rs/materijali/aspekti.pdf
Stiglic, Dž. (2004) Protivrečnosti globalizacije. Beograd: SMB-x
Tkalec, G. (2010) Primjenjivost teorije recepcije na medij interneta. Fluminensia, Rijeka, (2): 69-81
Ugrešić, D. (2010) Napad na minibar. Beograd