Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:5
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:5
članak: 3 od 30  
Back povratak na rezultate
Kultura
2013, br. 138, str. 45-60
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/kultura1338045C


(Post)kolonijalizam u (post)socijalističkom ruhu - Laslo Krasnahorkai po treći put u Kini
Filološki fakultet, Katedra za hungarologiju, Beograd

Sažetak

Važnu, iako manje zapaženu, struju u stvaralaštvu poznatog mađarskog savremenog prozaiste Lasla Krasnahorkaija čine putopisi sa Dalekog istoka. Ovaj članak predstavlja pokušaj da se Krasnahorkaijeva putopisna knjiga Rušenje i tuga ispod Neba (objavljena 2004. godine) pročita u ključu autorove opsesivne (i bezuspešne) potrage za živim ostacima drevne kineske civilizacije (filozofije, kulture, književnosti) u savremenoj Kini. Njegova želja da u današnjoj, globalizovanoj i tržišno orijentisanoj Kini prepozna 'poslednju živu civilizaciju starine', kroz strpljivo slušanje ispraznih i frazerskih iskaza rukovodilaca kulturnih institucija (od kojih su mnoge zapravo 'fantomske'), doživeće neslavan fijasko. Banalni, površni i dogmatični odgovori sagovornika, snimljeni na diktafon, biće ipak kontrapunktirani raskošnim, visoko retorizovanim stilom Krasnahorkaijevih dugih, vijugavih rečenica, njegovog specifičnog 'znaka raspoznavanja' od koga ni u ovom, iako naglašeno ne-fikcionalnom delu, pisac ne odustaje. Jedinu nadu u to da spoj drevnog i savremenog u svakodnevnom životu ipak nije potpuno neostvariv, pružaju takozvani 'glasovi sa margine', glasovi običnih ljudi bez ikakvog društveno-političkog ili kulturnog uticaja.

Ključne reči

spoj drevno-savremeno; putopis; dogmatičnost; glas margine

Reference

Boer, R. (2008) Kao da kucam na rajska vrata. Biblija i popularna kultura. Beograd: Biblioteka XX vek
Brodski, J. (2013) Generaciji tisućudevetstoosamdesetčetvrte - govor s promocije na Vilijams Koledžu. blog.vecernji.hr/darko-milosic/2012/06/26/josif-brodski-ili-rendez-vous-sa-zlom
Encensberger, H.M. (1980) Njemačka, Njemačka, između ostalog. Beograd
Krasznahorkai, L. (2004) Rombolás és bánat az Ég alatt [Rušenje i tuga ispod Neba]. Budimpešta: Magvető
Nusbaum, M.S. (2012) Ne za profit - zašto je demokratiji potrebna humanistika. Reč, Beograd, br. 82, pescanik.net/2012/03/ne-za-profit-zasto-je-demokratiji-potrebna-humanistika
Szilágyi, M. (1995) Kritikai berek [Kritički kutak], Jószef Attila Kör. Budimpešta: Balassi Kiadó
Vuletić, V. (2003) Globalizacija - mit ili stvarnos. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Zsadányi, E. (1999) Krasznahorkai László. Bratislava: Kalligram