Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:14
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:12
članak: 7 od 30  
Back povratak na rezultate
Kultura
2013, br. 138, str. 102-116
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/kultura1338102K


Univerzitet u književnosti - univerzitetski roman u angloameričkoj i norveškoj književnosti
Filološki fakultet, Katedra za germanistiku, Grupa za skandinavistiku, Beograd

Sažetak

U radu se istražuju predstave i interpretacije univerziteta, studenata i profesora u Zapadnoj imaginaciji, a naročito u okviru posebnog književnog žanra, 'univerzitetskog romana' ('university novel'). Iako većinom smatran fenomenom književnosti Velike Britanije i Severne Amerike, u radu se ukazuje na kontinuitet pisanja univerzitetskog romana i u norveškoj književnosti. U radu se analiziraju osnovni tipovi prezentacija univerzitetske sredine i utvrđuju glavne teme i razvoj univerzitetskog romana od devetnaestog veka do prve decenije dvadeset prvog veka u tri pomenute književne tradicije.

Ključne reči

Reference

Ahlund, C. (1990) Den Skandinaviska Universitetsromanen 1877-1890. Stockholm
Bevan, D. (1990) Introduction. u: Bevan D. [ur.] University Fiction, Amsterdam, 3-10
Carter, I. (1990) Ancient cultures of conceit: British University fiction in the post-war years. London
Dojl, A.K. (2008) Konačni problem, Šerlok Holms: Memoari Šerloka Holmsa. Novi Sad, 259-280
Kramer, J.E. The American college novel: An Annotated. Lyons J.O
Kramer, J.E.Jr., Kramer, J.E. (1983) College mystery novels: An annotated bibliography including a guide to professorial series-character sleuths. New York
Laertije, D. (1985) Životi i mišljenja istaknutih filozofa. Beograd: BIGZ, II, 150
Mews, S. (1989) The Professor's Novel: David Lodge's Small World. MLN, 104(3): 713
Platon (2000) Kratil, Teetet, Sofist, Državnik. Beograd
Proctor, M. (1957) The English University Novel. Berkeley
Rajić, Lj. (1998) Univerzitet i kvalitet. Reč: Časopis za književnost i kulturu, (49): 127-140
Sheppard, R. (1990) From narragonia to elysium: Some preliminary reflections on the fictional image of the academic. u: Bevan D. [ur.] University Fiction, Amsterdam, str. 11-48
Showalter, E. (2005) Faculty towers: The academic novel and its discontents. Oxford
Tjønneland, E. (2003) Dannelse og utdanning. u: Eriksen T.B., Sørensen Ø., Tjønneland E. [ur.] Et lite land i verden: Tom VI: Norsk idéhistorie, Oslo, str. 193-227
Williams, J.J. (2012) The Rise of the Academic Novel. American Literary History, 24(3): 561-589