Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:7
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:7
članak: 8 od 30  
Back povratak na rezultate
Kultura
2013, br. 138, str. 117-129
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/kultura1338117K


Predmeti u ogledalu su bliže nego što izgleda - fikcionalni povratak u devetnaesti vek
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za anglistiku

Sažetak

Cilj ovog rada jeste da se pozabavi popularnošću neoviktorijanskog žanra u savremenoj književnosti i masovnoj kulturi, te da istraži prirodu takvog fikcionalnog preispitivanja devetnaestog veka. Rad se bavi globalnim razmerama ovog književnog i kulturnog fenomena, budući da on prevazilazi britanske nacionalne okvire i figurira u širem kulturnom kontekstu postmodernizma. Neoviktorijanski tekstovi teže da preispitaju vladajuće predstave o viktorijanskoj epohi i kulturi, te da istraže u kojoj se meri savremene društvene i kulturne pojave mogu tumačiti kao prihvatanje ili odbacivanje viktorijanskih vrednosti. Načini na koje ovi tekstovi pristupaju devetnaestom veku raznovrsni su koliko i reakcije na njih i kreću se od revizionarskih naracija, koje teže da prikažu glasove marginalnih grupa odsutne u kanonskim viktorijanskim tekstovima, do poigravanja konvencijama i ponovnog osmišljanja poznatih zapleta ili likova, uz naglašavanje sopstvene nepouzdane ili konstruisane prirode. Oni nude nove rodne, rasne ili klasne perspektive, te na nov način prikazuju ženske likove, homoseksualne veze ili svet kriminala. Rad ukazuje na čestu upotrebu metafore ogledala u kritičkim i kreativnim tekstovima koji se bave neoviktorijanskim žanrom, ne bi li se pokazalo da taj žanr nije prosta reprodukcija ranijih tradicija i konvencija, već i odraz savremenih društvenih i kulturnih tenzija i dilema, te da su te tenzije i dileme iznenađujuće srodne onima koje su prisutne u viktorijanskom istorijskom i kulturnom kontekstu. Konačno, rad se bavi intertekstualnom prirodom neoviktorijanskih književnih i filmskih tvorevina, procesima adaptacije viktorijanske građe i poigravanja postojećim tekstovima ili likovima, te ishodima tih procesa.

Ključne reči

neoviktorijansko; viktorijansko; postmodernizam; ogledalo; adaptacija; intertekstualnost

Reference

*** (2007) Shorter Oxford English dictionary. Oxford, Sixth edition, Volume 2
Bowler, A., Cox, J. (2009/2010) Introduction to adapting the nineteenth century: Revisiting revising, rewriting the past. Neo-Victorian Studies, 2:2, 1-17, E-journal, www.neovictorianstudies.com/past_issues/Winter2009-2010/NVS%202-2-1%20A-Bowler%20&%20J-Cox.pdf
Carroll, S. (2010) Putting the ‘Neo back into Neo-Victorian: The Neo-Victorian novel as postmodern revisionist fiction. Neo-Victorian Studies, 3:2, 172-205, E-journal, www.neovictorianstudies.com/past_issues/3-2%202010/NVS%203-2-8%20S-Carroll.pdf
Faber, M. (2002) The Crimson Petal and the White. Edinburgh
Heilmann, A., Llewellyn, M. (2010) Neo-Victorianism
Joyce, S. (2007) The Victorians in the Rearview Mirror. Athens
Kohlke, M.L. (2008) Introduction: Speculations in and on the Neo-Victorian encounter. Neo-Victorian Studies, 1:1, 1-18, E-journal, www.neovictorianstudies.com/past_issues/Autumn2008/NVS%201-1%20M-Kohlke.pdf
Kohlke, M.L. (2008) The Neo-Victorian sexsation: Literary excursions into the nineteenth century erotic. u: Kohlke Marie-Luise, Luisa Orza [ur.] Probing the Problematics: Sex and Sexuality, Oxford, 345-356, http://www.inter-disciplinary.net/publishing-files/idp/eBooks/ptp%202.2.pdf