Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 3 od 8  
Back povratak na rezultate
New Sound - International Magazine for Music
2012, br. 39-1, str. 30-48
jezik rada: engleski
vrsta rada: članak
doi:10.5937/newso1201030R


On comparative research in musicology: Peripheral vs. Central European musical culture and the musicological comparative approach in the 20th century
(naslov ne postoji na srpskom)
Academy of Arts, Department of Music, Section for Musicology and Ethnomusicology, Novi Sad

Sažetak

U ovom radu su razmotrena neka od ključnih pitanja koja se odnose na oblast komparativnih istraživanja u muzikologiji. Za razliku od nauke o književnosti u kojoj poredbene studije odavno poseduju autonomnost, u muzikologiji to nije slučaj. Muzikološka komparativna istraživanja nisu do sada činila oblast sa jasnom definicijom svojih ciljeva, puteva i načina razvoja, niti su bila opskrbljena odgovarajućom terminologijom. Može se tvrditi da je problem komparatistike izostavljan iz muzikoloških istraživanja zbog ideje koja je dominirala tokom druge polovine 19. veka i kasnije, tokom prve polovine 20. veka, o tome da je sama muzička umetnost specifična - posebna u odnosu na druge umetnosti i autonomna u odnosu na vanumetnički kontekst. Zbog toga je moguće da je komparativni pristup u muzičkoj umetnosti često shvatan kao poređenje ekskluzivnih - Hanslikovim izrazom rečeno - tonskih formi (ili umetnosti tonova) koje i nema niti treba da ima ikakvu drugu svrhu do poređenja jedne tonske forme s drugom tonskom formom. U ovom radu je, nasuprot takvom shvatanju, razmotrena uloga političko-ideoloških podsticaja u nastanku i razvoju komparativnih istraživanja. Navedene su uporišne tačke komparativnog muzikološkog narativa, i to one vrste muzikoloških poređenja u kojima su analizirana dela kompozitora koji pripadaju različito pozicioniranim evropskim muzičkim kulturama - perifernim i centralnim. S obzirom na činjenicu da su takva poređenja tokom 20. veka najčešće sprovođena putem stilske analize (shvaćene kao formalne analize) umetničkih dela - posebna pažnja je posvećena problemu političko-ideološke instrumentalizacije takve vrste analize. Takođe su naznačena najvažnija pitanja na koja bi muzikološka komparatistika u 21. veku morala da pruži jasne odgovore.

Ključne reči

centralne muzičke kulture; formalna analiza; modernizacija; muzikološki komparativni pristup; periferne evropske muzičke kulture; stilska analiza