Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 3 od 8  
Back povratak na rezultate
New Sound - International Magazine for Music
2012, br. 39-1, str. 30-48
jezik rada: engleski
vrsta rada: članak
objavljeno: 16/07/2013
doi: 10.5937/newso1201030R
On comparative research in musicology: Peripheral vs. Central European musical culture and the musicological comparative approach in the 20th century
(naslov ne postoji na srpskom)
Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti, Odsek muzičke umetnosti, Grupa za muzikologiju i etnomuzikologiju

Sažetak

U ovom radu su razmotrena neka od ključnih pitanja koja se odnose na oblast komparativnih istraživanja u muzikologiji. Za razliku od nauke o književnosti u kojoj poredbene studije odavno poseduju autonomnost, u muzikologiji to nije slučaj. Muzikološka komparativna istraživanja nisu do sada činila oblast sa jasnom definicijom svojih ciljeva, puteva i načina razvoja, niti su bila opskrbljena odgovarajućom terminologijom. Može se tvrditi da je problem komparatistike izostavljan iz muzikoloških istraživanja zbog ideje koja je dominirala tokom druge polovine 19. veka i kasnije, tokom prve polovine 20. veka, o tome da je sama muzička umetnost specifična - posebna u odnosu na druge umetnosti i autonomna u odnosu na vanumetnički kontekst. Zbog toga je moguće da je komparativni pristup u muzičkoj umetnosti često shvatan kao poređenje ekskluzivnih - Hanslikovim izrazom rečeno - tonskih formi (ili umetnosti tonova) koje i nema niti treba da ima ikakvu drugu svrhu do poređenja jedne tonske forme s drugom tonskom formom. U ovom radu je, nasuprot takvom shvatanju, razmotrena uloga političko-ideoloških podsticaja u nastanku i razvoju komparativnih istraživanja. Navedene su uporišne tačke komparativnog muzikološkog narativa, i to one vrste muzikoloških poređenja u kojima su analizirana dela kompozitora koji pripadaju različito pozicioniranim evropskim muzičkim kulturama - perifernim i centralnim. S obzirom na činjenicu da su takva poređenja tokom 20. veka najčešće sprovođena putem stilske analize (shvaćene kao formalne analize) umetničkih dela - posebna pažnja je posvećena problemu političko-ideološke instrumentalizacije takve vrste analize. Takođe su naznačena najvažnija pitanja na koja bi muzikološka komparatistika u 21. veku morala da pruži jasne odgovore.

Ključne reči

centralne muzičke kulture; formalna analiza; modernizacija; muzikološki komparativni pristup; periferne evropske muzičke kulture; stilska analiza