Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9
članak: 3 od 11  
Back povratak na rezultate
New Sound - International Magazine for Music
2012, br. 40-2, str. 99-113
jezik rada: engleski
vrsta rada: intervju
doi:10.5937/newso1202099M


From studies to thematic issues: Symptoms of transition/mobility of the International magazine for music New sound
(naslov ne postoji na srpskom)
Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičkih umetnosti, Katedra za muzikologiju i etnomuzikologiju

e-adresa: mikic@eunet.rs

Projekat

Identiteti srpske muzike u svetskom kulturnom kontekstu (MPNTR - 177019)

Sažetak

Tekst je posvećen jednoj od mogućih interpretacija pozicije, značenja i forme rubrike Studije kao jedne od nosećih rubrika Internacionalnog časopisa za muziku Novi Zvuk. U interpretaciju su uključeni statistički, ali i istorijski podaci, te teorijske pozicije koje se koriste u razmatranjima procesa tranzicije. Uočena su, na primeru Studija, dva perioda delatnosti Novog Zvuka, a ti se periodi mogu dovesti u vezu s periodima tranzicije u srpskom društvu, ali i sa globalnim tranzicijskim procesima koji se upisuju u naše profesionalne i društvene aktivnosti.

Ključne reči

Novi Zvuk; rubrika Studije; studije; tematski broj; tranzicija