Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9
članak: 4 od 11  
Back povratak na rezultate
New Sound - International Magazine for Music
2012, br. 40-2, str. 114-145
jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
doi:10.5937/newso1202114V


Sections New works and interpretations in the last twenty years of the New sound magazine as the indicators of two important principles in musicological work
(naslov ne postoji na srpskom)
Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičkih umetnosti, Katedra za muzikologiju i etnomuzikologiju

e-adresa: mvesel@eunet.rs

Projekat

Identiteti srpske muzike u svetskom kulturnom kontekstu (MPNTR - 177019)

Sažetak

U ovom radu razmatraju se fizionomija i doprinos rubrika Nova dela i Interpretacije afirmaciji savremene srpske muzike, na temelju njihovog delovanja tokom dve decenije postojanja Internacionalnog časopisa za muziku Novi Zvuk. Pri tome se u problemskom smislu sagledavaju kao oličenja dva osnovna principa muzikološkog rada - analitičkog i interpretativnog, na čijoj pojedinačnoj osnovi i međusobnim prožimanjima izrastaju različiti žanrovi muzikološkog teksta.

Ključne reči

Novi Zvuk; nova dela; interpretacije; pogledi; muzikološki žanr