Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 7 od 11  
Back povratak na rezultate
New Sound - International Magazine for Music
2012, br. 40-2, str. 181-190
jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
doi:10.5937/newso1202181M


The reception of minimalist composition techniques in Serbian music of the late 20th century
(naslov ne postoji na srpskom)
Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičkih umetnosti, Katedra za muzikologiju i etnomuzikologiju

e-adresa: marija.masnikosa@gmail.com

Projekat

Identiteti srpske muzike u svetskom kulturnom kontekstu (MPNTR - 177019)

Sažetak

Ovaj rad napisan je s namerom da prikaže čitavu lepezu različitih vidova recepcije američkog minimalizma i minimalističkih kompozicionih tehnika u srpskoj muzici poslednje četvrtine 20. veka. Posebna pažnja posvećena je ukazivanju na dvojak uticaj američkog minimalizma na muziku u Srbiji: jedna grupa kompozitora kreativno je odreagovala na ostvarenja ranog, modernističkog minimalizma, dok je druga grupa kompozitora individualno i međusobno nezavisno odgovarala na izazove američkog postminimalizma. Tako se dogodilo da modernistički minimalizam i postminimalizam u srpskoj muzici poslednje četvrtine 20. veka nisu bili povezani logikom sukcesije i istorijskog kontinuiteta (kako je to izvedeno u američkoj muzici), već su se ove dve značajne tendencije u srpskoj muzici pojavile gotovo istovremeno i nezavisno jedna od druge.

Ključne reči

minimalizam; postminimalizam; srpska muzika; recepcija minimalističke kompozicione tehnike; diskontinuitet