Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:1
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:0
članak: 2 od 11  
Back povratak na rezultate
FME Transactions
2013, vol. 41, br. 2, str. 96-102
jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan

Varijacija parametra debljine tankog rotacionog diska pomoću konačnih deformacija
aDepartment of Mathematics, Indus International University Bathu, India
bDepartment of Mathematics, Punjabi University Patiala, India

e-adresa: dr_pankajthakur@yahoo.com

Sažetak

Setova teorija tranzicije je primenjena na problem varijacije debljine tankog rotirajućeg diska pomoću konačnih deformacija. Nije pretpostavljen ni kriterijum popuštanja kao ni pravilo tečenja. Dobijeni rezultati su primenljivi na kompresibilne materijale. Ukoliko su primenjeni uslovi nekompresibilnosti, izrazi za napone odgovaraju onim dobijenim prema kriterijumu Treska. Primećeno je da uticaj debljine kod nekopresibilnih materijala rotirajućeg diska zahteva veću ugaonu brzinu da bi se mogli smatrati plastičnim u poređenju sa kompresibilnim materijalima. Sa efektom debljine obodni naponi imaju maksimum na spoljnim površinama za kompresibilne materijale, dok je kod diskova napravljenih od nekompresibilnih materijala obodni napon na svom maksimumu na unutrašnjim površinama diska.

Ključne reči

Reference

Chakrabarty, J. (1987) Theory of plasticity. New York: McGrand-Hill
Gupta, K.S.P. (2007) Thermo elastic-plastic transition in a thin rotating disc with inclusion. Thermal Science, vol. 11, br. 1, str. 103-118
Gupta, S.K., Pankaj, T. (2007) Creep transition in a thin rotating disc with rigid inclusion. Defense Science Journal, 57 (2) pp.185-195
Gupta, S.K., Pankaj, T. (2008) Creep transition in an isotropic disc having variable thickness subjected to internal pressure. Proc. Nat. Acad. Sc., India, 78 (I) pp.57-66
Heyman, J. (1958) Plastic design of rotating discs. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers 1847-1982, 172(1958): 531-547
Hulsurkar, S. (1966) Transition Theory of Creep of Shells under Uniform Pressure. ZAMM - Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik, 46(7): 431-437
Pankaj (2006) Some Problems in Elastic-plastic and Creep Transition. P. U. Shimla, India: Department of Mathematics, PhD thesis
Pankaj, T., Sharma, G. (2009) Creep transition stresses in thick walled rotating cylinder by finite deformation under steady state temperature. Int. J of Mechanics and Solids, India, 4 (1): 39-44
Pankaj, T. (2011) Stresses in a spherical shell by using Lebesgue measure concept. International Journal of the Physical Sciences, 6(28): 6537- 6540
Pankaj, T. (2011) Creep transition stresses in a spherical shell under internal pressure by using lebesgue measure concept. International journal Applied Mechanics and Engineering, Poland, 16 (3): 83-87
Pankaj, T. (2011) Elastic-plastic transitional stresses in a thin rotating disc with loading edge. u: International conference on Advances in modeling, optimization and computing, Department of Mathematics, Indian Institute of Technology Roorkee, Roorkee, Dec. 5-7, Proceeding, str. 318-326
Pankaj, T. (2011) Creep transition stresses of a thick isotropic spherical shell by finitesimal deformation under steady state of temperature and internal pressure. Thermal Science, 15(suppl. 2): 157-165
Pankaj, T. (2011) Effect of transition stresses in a disc having variable thickness and Poisson’s ratio subjected to internal pressure. Wseas Transactions on Applied and Theoretical Mechanics, Vol. 6, No. 4, pp. 147-159
Pankaj, T. (2012) Steady thermal stress and strain rates in a rotating circular cylinder under steady state temperature. Thermal Science, (00): 79-79
Pankaj, T. (2012) Deformacija tankog rotirajućeg diska promenljive debljine i opterećenih ivica sa uključkom pri prelaznim elastično-plastičnim naponima. Integritet i vek konstrukcija, vol. 12, br. 1, str. 65-70
Pankaj, T. (2012) Termalni prelazni naponi od puzanja u debelozidnom cilindru pod unutrašnjim pritiskom konačnom deformacijom. Integritet i vek konstrukcija, vol. 12, br. 3, str. 165-173
Pankaj, T. (2009) Elastično-plastični prelaz u tankom obrtnom disku promenljive gustine sa uključcima. Integritet i vek konstrukcija, vol. 9, br. 3, str. 171-179
Pankaj, T. (2011) Elastic-plastic transition stresses in rotating cylinder by finite deformation under steady-state temperature. Thermal Science, vol. 15, br. 2, str. 537-543
Pankaj, T. (2010) Elastic-plastic transition stresses in a thin rotating disc with rigid inclusion by infinitesimal deformation under steady-state temperature. Thermal Science, vol. 14, br. 1, str. 209-219
Pankaj, T. (2009) Elastic-plastic transition stresses in a transversely isotropic thick-walled cylinder subjected to internal pressure and steady-state temperature. Thermal Science, vol. 13, br. 4, str. 107-118
Pankaj, T. (2010) Creep transition stresses in a thin rotating disc with shaft by finite deformation under steady-state temperature. Thermal Science, vol. 14, br. 2, str. 425-436
Pankaj, T. (2009) Elastic-plastic transition stresses in an isotropic disc having variable thickness subjected to internal pressure. International Journal of Physical Science, 4, 5, pp. 336-342
Seth, B.R. (1962) Transition Theory of Elastic-Plastic Deformation, Creep and Relaxation. Nature, 195(4844): 896-897
Seth, B.R. (1966) Measure-concept in mechanics. International Journal of Non-Linear Mechanics, 1(1): 35-40
Sokolnikoff, I.S. (1950) Mathematical theory of elasticity. New York, itd: McGraw-Hill, Second Edition, pp.70-71
Thakur, P. (2012) Stresses in a thin rotating disc of variable thickness with rigid shaft. Journal for Technology of Plasticity, vol. 37, br. 1, str. 1-14
Timoshenko, S.P., Goodier, J.N. (1951) Theory of elasticity. New York: McGraw-Hill