Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12
članak: 6 od 9  
Back povratak na rezultate
Industrija
2013, vol. 41, br. 2, str. 103-122
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 09/09/2013
doi: 10.5937/industrija41-4011
Efikasnost monetarne i fiskalne politike u Srbiji
Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet

e-adresa: biljana.rakic@eknfak.ni.ac.rs, tamara.radjenovic@eknfak.ni.ac.rs

Projekat

Unapređenje konkurentnosti javnog i privatnog sektora umrežavanjem kompetencija u procesu evropskih integracija Srbije (MPNTR - 179066)
Istraživanje i razvoj energetski i ekološki visokoefektivnih sistema poligeneracije zasnovanih na obnovljivim izvorima energije (MPNTR - 42006)

Sažetak

Efikasnost fiskalne i monetarne politike predstavlja centar debate između Kejnzijanaca i monetarista već duže vreme. Međutim, rezultati brojnih empirijskih istraživanja ne ukazuju na konkretan zaključak, već navode da nijedna od politika ne može biti posmatrana kao superiornija u odnosu na drugu i da njihova relativna efikasnost u bilo kojoj privredi zavisi od preovlađujućih ekonomskih i političkih uslova u određenom vremenskom trenutku. Da bismo utvrdili uticaj fiskalne i monetarne politike na privrednu aktivnost Srbije, primenili smo testove jediničnog korena i kointegracije, kao i regresionu analizu na seriju kvartalnih podataka za period 2003-2012. Dobijeni rezultati pokazuju da je monetarna politika u poređenju sa fiskalnom politikom efikasnija u stimulisanju privrednog rasta. Iz tog razloga, krajnji zaključak je da vlada treba da posveti više pažnje fiskalnoj politici u cilju poboljšanja njene efikasnosti u budućnosti.

Ključne reči

Reference

*** Revised Memorandum on Budget and Economic and Fiscal Policy for 2011 with Forecasts for 2012 and 2013. Belgrade: Government of the Republic of Serbia
Ajayi, S.I. (1974) An Econometric Case Study of the Relative Importance of Monetary and Fiscal Policy in Nigeria. Bangladesh Economic Review, 2(2): 559-576 http://www.jstor.org/stable/40795755
Ajisafe, R.A., Folorunso, B.A. (2002) The Relative Effectiveness of Fiscal and Monetary Policy in Macroeconomic Management in Nigeria. African Economic and Business Review, 3(1): 23-40 www.theaebr.com/v3n1Ajisafe.pdf
Ali, S., Irum, S., Ali, A. (2008) Whether Fiscal Stance or Monetary Policy is Effective for Economic Growth in Case of South Asian Countries?. Pakistan Development Review, 47(4): 791-799 www.pide.org.pk/pdf/PDR/2008/Volume4/791-799.pdf
Andersen, L., Jordan, J. (1968) Monetary and fiscal action: A test of their relative importance in economic stabilization. Federal Reserve Bank of St. Louis Review, novembar
Batten, D.S., Hafer, R.W. (1983) The Relative Impact of Monetary and Fiscal Actions on Economic Activity: A Cross-Country Comparison. Federal Reserve Bank of St Louis Review, 65(1): 5-12 http://research.stlouisfed.org/publications/review/83/01/Relative_Jan1983.pdf
Brooks, C. (2002) Introductory econometrics for finance. Cambridge: University press
Campillo, M., Miron, J. (1997) Why Does Inflation Differ Across Countries?. u: Romer C.D.; Romer D. [ur.] Reducing Inflation: Motivation and Strategy, Chicago: The University of Chicago Press, 335-362
Chowdhury, A.R. (1986) Monetary and Fiscal Impacts on Economic Activities in Bangladesh: A Note. Bangladesh Development Studies, 14(2): 101-106 http://www.jstor.org/stable/40795239
Chukuigwe, E.C., Abili, I.D. (2008) An Econometric Analysis of the Impact of Monetary and Fiscal Policies on Non-Oil Exports in Nigeria: 1974-2003. African Economic and Business Review, 6(2): 59-73 www.theaebr.com/Vol6No2Fall2008Chukuigwe.pdf
Elliot, J.W. (1975) The Influence of Monetary and Fiscal Actions on Total Spending: The St. Louis Total Spending Equation Revisited. Journal of Money Credit and Banking, 7(2): 181-192 http://www.jstor.org/stable/1991348
Enache, C. (2009) Fiscal Policy and Economic Growth in Romania. Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, 11(1): 502-512 http://oeconomica.uab.ro/upload/lucrari/1120091/50.pdf
Gujarati, D.N. (2003) Basic econometrics. Boston: McGraw-Hill
Jawaid, S.T., Arif, I., Naeemullah, S.M. (2010) Comparative Analysis of Monetary and Fiscal Policy: A Case Study of Pakistan. NICE Research Journal, (3): 58-67
Kvrgić, G., Čolić, Z., Vujović, T. (2011) Značaj koordinacije mera monetarne i fiskalne politike. Bankarstvo, vol. 40, br. 3-4, str. 32-61
Lane, R.P. (2002) Monetary - Fiscal Interactions in an Uncertain World: Lessons for European Policymakers. Institute for International Integration Studies. Trinity College Dublin and CEPR. Retrieved from, http://www.tcd.ie/Economics/TEP/2002_papers/TEPNo13PL22.pdf
M`amanja, D., Morrissey, O. (2005) Fiscal Policy and Economic Growth in Kenya. Centre for Research in Economic Development and International Trade. University of Nottingham, (05/06) Research Pape http://www.nottingham.ac.uk/credit/documents/papers/05-06.pdf
Ministry of Finance (2012) Bulletin Public Finance January 2012. Belgrade: Ministry of Finance
National Bank of Serbia (2012) Monetary Policy Programme of the National Bank of Serbia in 2013. RS Official Gazette
Ogbole, O.F., Amadi, S.N., Essi, I.D. (2011) Fiscal Policy: Its Impact on Economic Growth in Nigeria 1970 to 2006. Journal of Economics and International Finance, 3(6): 407-417 http://www.academicjournals.org/jeif/pdf/pdf%202011/June/Ogbole%20%20et%20al.pdf
Okoro, A.S. (2013) Impact of Monetary Policy on Nigerian Economic Growth. Prime Journal of Social Science, 2(2): 195-199 http://www.primejournal.org/PJSS/pdf/2013/feb/Okoro.pdf
Olaloye, A.O., Ikhide, S.I. (1995) Economic Sustainability and the Role of Fiscal and Monetary Policies in a Depressed Economy: The Case Study of Nigeria. Sustainable Development, (3): 89-100
Rakić, B., Pešić, M., Rađenović, T. (2012) Dometi fiskalne politike u uslovima savremene ekonomske krize. Facta universitatis - series: Economics and Organization, vol. 9, br. 4, str. 393-405
Senbet, D. (2011) The Relative Impact of Fiscal versus Monetary Actions on Output: A Vector Autoregressive (VAR) Approach. Business and Economic Journal, (25): 1-11 http://astonjournals.com/manuscripts/Vol2011/BEJ-25_Vol2011.pdf
Šestović, L. (2008) Fiskalna politika u Srbiji u prvim godinama tranzicije i predstojeći izazovi. u: Tekuća privredna kretanja, ekonomska politika i strukturne promene u Srbiji 2007/2008, 91-109 http://bs.scribd.com/doc/28314753/Fiskalna-Politika-u-Srbiji
Waranya, A. (2007) International Differences in the Relative Monetary-Fiscal Influence on Economic Stabilization. Journal of International Economic Studies, (21): 69-84 http://repo.lib.hosei.ac.jp/bitstream/10114/226/1/21atchariyachanvanich.pdf