Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 8 od 9  
Back povratak na rezultate
Industrija
2013, vol. 41, br. 2, str. 137-149
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 09/09/2013
doi: 10.5937/industrija41-3968
Percepcije izvoznih preduzeća u Srbiji o održivom marketing menadžmentu
aUniverzitet Singidunum, FEFA - Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju - FEFA, Beograd
bUniverzitet Educons, Fakultet poslovne ekonomije, Sremska Kamenica

e-adresa: zcajka@gmail.com, bmasic@singidunum.ac.rs

Sažetak

Ovaj rad govori o percepcijama održivog marketing menadžmenta u strategijama izvoznih preduzeća u Srbiji. Ciljevi u ovom radu su višestruki. Oni naglašavaju važnost ekološkog marketing menadžmenta u izvoznim aktivnostima domaćih preduzeća koja realizuju svoje planove ekološkog menadžmenta. Cilj rada jeste takođe da se oceni učešće preduzeća u odgovarajućim segmentima ekološkog marketinga, kao i da se naglasi važnost uspešnog ekološkog marketing menadžmenta u savremenom poslovanju. Domaća ekološka preduzeća koja su izvozno orijentisana sagledavaju mogućnost povećanja obima prodaje. Dobijeni rezultati u ovom radu potvrđuju hipoteze da su domaća preduzeća svesna održivosti u svom poslovanju i da održivi marketing menadžment postaje važan faktor u poslovnim aktivnostima savremenih preduzeća.

Ključne reči

Reference

Čajka, Z. (2013) Ecological Marketing Management in the Strategies of Export Companies in Serbia [Ekološki marketing menadžment u strategijama izvoznih preduzeća u Srbiji]. Belgrade: Singidunum University - Faculty of Economics, Finance and Administration - FEFA, 1-339
Čajka, Z. (2005) Ekološki marketing u novom milenijumu. Ecologica, vol. 12, br. 45, str. 35-40
D`souza, C., Taghian, M., Lamb, P., Peretiatkos, R. (2006) Green products and corporate strategy: an empirical investigation. Society and Business Review, 1(2): 144-157
Ginsburg,, Meredith, J., Bloom, P. (2004) Choosing the Right Green Marketing Strategy. MIT Sloan Management Review, 46(1): 77-84
Grant, J. (2007) Green Marketing Manifesto. England: John Wiley and Sons
Menon, A., Menon, A. (1997) Enviropreneurial Marketing Strategy: The Emergence of Corporate Environmentalism as Market Strategy. Journal of Marketing, 61(1): 51-67
Olson, E. (2008) Better Green Business: Handbook for Environmentally Responsible and Profitable Business Practices. New Jersey, USA: Wharton School Publishing, Upper Saddle River
Orsato, R. (2006) Competitive Environmental Strategies: When does it pay to be green?. California Management Review, 48(2)
Phyper, J.D., MacLean, P. (2009) Good to Green. Ontario: Wiley, Mississauga
Prakash, A. (2002) Green marketing, public policy and managerial strategies. Business Strategy and the Environment, 11(5): 285-297
Shi, S.J., Kane, J. (1996) Green Issues. Business Horizons, 39(1): 65-70