Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:3
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:2
članak: 5 od 12  
Back povratak na rezultate
FME Transactions
2013, vol. 41, br. 4, str. 291-297
jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan

Problematika pokretnog opterećenja pri analizi dinamičkog ponašanja dizalica - premošćavanje jaza između teorijskih i praktičnih pristupa
aUniverzitet u Beogradu, Mašinski fakultet
bSerbian Armed Forces

e-adresa: nzrnic@mas.bg.ac.rs

Sažetak

Problematika pokretnog opterećenja je jedno od osnovnih poglavlja dinamike struktura. Tokom poslednjih sto godina sprovedena su mnoga istraživanja koja se bave analizom dinamičkih odziva struktura, najpre kod železničkih i drumskih mostova. U poslednje vreme predmet ovih istraživanja postaju i strukture dizalica. u poslednjih nekoliko godina istraživanja iz oblasti uticaja pokretnog opterećenja na strukture dizalica su privukla pažnju nekolicine istraživača. Pa ipak, nezavisno od teorijskih dostignuća u ovoj oblasti, nakon provere usvojenih parametara dizalica, očigledno je da dobijeni rezultati u mnogim radovima nisu relevantni za praktičnu primenu na postojećim dizalicama. Sa druge strane, izazov za inženjere i naučnike je upravo konverzija teorijskih ideja u praktičan pristup, koji se može iskoristiti za projektovanje dizalica. Međutim, ponekad je potrebno pretpostaviti parametre koji prevazilaze trenutni nivo tehničkih rešenja, posebno imajući u vidu da se performanse dizalica konstantno poboljšavaju, što će i dalje biti nastavljeno. Na primer, današnje obalske kontejnerske dizalice i portalne dizalice su trostruko povećale raspone, nosivosti i brzine kolica u poređenju sa istim napravljenim pre 50 godina. Zbog toga je neophodno razmatranje dinamičkih modela dizaličnih kolica. U poslednje vreme velika pažnja je posvećena boljem razumevanju dinamičkog ponašanja i vibracija kod struktura obalskih kontejnerskih dizalica i portalnih dizalica usled dejstva kretanja kolica. Jedan od osnovnih problema u istraživanjima jeste usvajanje odgovarajućeg modela pokretnog opterećenja. Cilj ovog rada je da da osvrt na širok spektar najvažnijih objavljenih radova iz ove oblasti u odnosu na budući razvoj struktura dizalica i da naglasi kako se može premostiti jaz između 'čistog' teorijskog pristupa (njihove korisnosti) i praktičnih potreba konstruktora koji projektuju dizalice visokih performansi.

Ključne reči

Reference

Abdel-Rahman, E.M., Nayfeh, A.H., Masoud, Z.N. (2003) Dynamics and Control of Cranes: A Review. Journal of Vibration and Control, 9(7): 863-908
Fryba, L. (1999) Vibration of solids and structures under moving loads. London: Thomas Telford
Gasic, V.M., Zrnic, N.D., Rakin, M.P. (2012) Consideration of a Moving Mass Effect on Dynamic Behaviour of a JIB Crane Structure. Tehnicki Vjesnik-Technical Gazette, vol. 19, br. 1, str. 115-121
Gašić, V., Zrnić, N., Petković, Z. (2012) Dynamic responses of a gantry crane structure due to an acceleration moving mass. u: International Conference on Material Handling, Construction and Logistics, MHCL 12 (XX), 113-118
Gašić, V., Zrnić, N., Obradović, A., Bošnjak, S. (2011) Consideration of moving oscillator problem in dynamic responses of bridge cranes. FME Transactions, vol. 39, br. 1, str. 17-24
Oguamanam, D.C.D., Hansen, J.S., Heppler, G.R. (1998) Dynamic response of an overhead crane system. Journal of Sound and Vibration, 213(5): 889-906
Oguamanam, D.C.D., Hansen, J.S., Heppler, G.R. (2001) Dynamics of a three-dimensional overhead crane system. Journal of Sound and Vibration, 242(3): 411-426
Olsson, M. (1991) On the fundamental moving load problem. Journal of Sound and Vibration, 145(2): 299-307
Ouyang, H. (2011) Moving-load dynamic problems: A tutorial (with a brief overview). Mechanical Systems and Signal Processing, 25(6): 2039-2060
Wu, J. (2004) Dynamic responses of a three-dimensional framework due to a moving carriage hoisting a swinging object. International Journal for Numerical Methods in Engineering, 59(13): 1679-1702
Wu, J. (2008) Transverse and longitudinal vibrations of a frame structure due to a moving trolley and the hoisted object using moving finite element. International Journal of Mechanical Sciences, 50(4): 613-625
Younesian, D., Ghafoori, E., Sadeghpour, M. (2010) Nonlinear vibration of a three-dimensional moving gantry crane subjected to a traveling trolley hoisting a swinging object. Transactions of the Canadian Society for Mechanical Engineering, vol. 34, br. 3-4, 333-350
Zrnic, N.Đ., Hoffmann, K., Bosnjak, S.M. (2009) Modelling of dynamic interaction between structure and trolley for mega container cranes. Mathematical and Computer Modelling of Dynamical Systems, 15(3): 295-311
Zrnić, N., Gašić, V., Obradović, A., Bošnjak, S. (2011) Appropriate modeling of dynamic behavior of quayside container cranes boom under a moving trolley. u: Naprstek J., J. Horacek, M. Okrouhlik, B. Marvalova, F. Verhulst, J. Sawicki [ur.] International Conference on Vibration Problems (X), Springer Proceedings in Physics, ICOVP 2011, 139, str. 81-86
Zrnić, N.Đ., Bošnjak, S.M., Hoffmann, K. (2010) Parameter sensitivity analysis of non-dimensional models of quayside container cranes. Mathematical and Computer Modelling of Dynamical Systems, 16(2): 145-160
Zrnić, N., Oguamanam, D., Bošnjak, S. (2006) Dynamics and modeling of mega quayside container cranes. FME Transactions, vol. 34, br. 4, str. 193-198