Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8
članak: 6 od 8  
Back povratak na rezultate
PONS - medicinski časopis
2013, vol. 10, br. 3, str. 119-122
jezik rada: srpski
vrsta rada: prikaz slučaja
doi:10.5937/pomc10-5401


Apendikularna endometrioza - prezentacija pacijenta i pregled literature
aUniverzitet u Kragujevcu, Medicinski fakultet
bKlinički Centar Kragujevac, Centar za Patologiju, Kragujevac

e-adresa: lena.ilic@gmail.com

Sažetak

Endometrioza je estrogen-zavisna inflamatorna bolest koja se javlja kod 5-50% žena u reproduktivnom periodu. Može biti asimptomatska ili je uzrok brojnih ginekoloških poremećaja, od pelvičnog bola do steriliteta, kod čak 45% obolelih. Pacijentkinja, stara 23 godine primljena je u Urgentni centar Hirurške klinike, zbog bolova u donjem desnom delu trbuha, sa visokom temperaturom od 39 stepeni, mukom i gađenjem, bez povraćanja. Bol je prisutan 4 poslednja dana, a ostala simptomatologija se javila u poslednjih 24 sata. Kliničkim pregledom, nađena je bolna osetljivost uz zategnutost trbuha, posebno izraženi u donjem desnom kvadrantu trbuha. Nalazi rektalnog i vaginalnog pregleda bili su uredni. Laboratorijske analize bile su referentnim granicama, izuzev C-reaktivnog proteina uz prisutnu leukocitozu. Kompjuterizovanom tomografijom abdomena uočeno je, retrocekalno, uvećano slepo crevo prečnika 20mm. Laparatomijom, u opštoj endotrahealnoj anesteziji identifikovano je, retrocekalno, edematoznouvećano slepo srevo, tamno mrke boje, bez znakova peritonitisa. Desni jajnik i terminalni deo tankog creva su bili bez makroskopski vidljivih patomorfoloških promena. Urađena je apendektomija, i operativni materijal je poslat na patohistološku analizu. Standardnim mikroskopskim pregledom uz imunohistohemijsku analizu postavljena je dijagnoza akutnog apendicitisa sa endometriozom. Postoperativni tok je prošao uredno i pacijentkinja je otpuštena iz bolnice petog dana u dobrom opštem stanju. Endometrioza slepog creva je vrlo retka pojava i može biti uzrok akutnog apendicitisa. Preoperativno postavljanje dijagnoze je skoro nemoguće, a značaj precizne patohistološke analize je veliki naročito kod žena koje se leče od steriliteta.

Ključne reči

Reference

Akagi, T., Yamamoto, S., Kobayashi, Y., Fujita, S., Akasu, T., Moriya, Y., Kato, T. (2008) A Case of Endometriosis of the Appendix With Adhesion to Right Ovarian Cyst Presenting as Intussusception of a Mucocele of the Appendix. Surgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques, 18(6): 622-625
Akbulut, S., Dursun, P., Kocbiyik, A., Harman, A., Sevmis, S. (2009) Appendiceal endometriosis presenting as perforated appendicitis: report of a case and review of the literature. Archives of Gynecology and Obstetrics, 280(3): 495-497
Astroza, G., Faundes, V., Nanjarí, R., Fleiderman, M., Rodríguez, C. (2010) Appendiceal endometriosis differentially diagnosed from acute appendicitis. Chinese medical journal / Chin. Med. J., 123(12): 1610-1
Collins, D.C. (1955) A study of 50 000 specimens of the human vermiform appendix. Surg Gynecol Obstet, 101, 437-445
Ferguson, B.R., Bennington, J.L., Haber, S.L. (1969) Histochemistry of mucosubstances and histology of mixed müllerian pelvic lymph node glandular inclusions. Evidence for histogenesis by müllerian metaplasia of coelomic epithelium. Obstetrics and gynecology / Obstet Gynecol, 33(5): 617-25
Giudice, L.C., Kao, L.C. (2004) Endometriosis. Lancet, 364(9447): 1789-1799
Gon, S., Barui, G.N., Majumdar, B., Baig, S.J. (2010) Endometriosis of the appendix: A diagnostic dilemma. Indian Journal of Surgery, 72(S1): 315-317
Gustofson, R.L., Kim, N., Liu, S., Stratton, P. (2006) Endometriosis and the appendix: a case series and comprehensive review of the literature. Fertility and Sterility, 86(2): 298-303
Laskou, S., Papavramidis, T.S., Cheva, A., Michalopoulos, N., Koulouris, C., Kesisoglou, I., Papavramidis, S. (2011) Acute appendicitis caused by endometriosis: a case report. Journal of Medical Case Reports, 5(1): 144
Marudanayagam, R., Williams, G.T., Rees, B.I. (2006) Review of the pathological results of 2660 appendicectomy specimens. Journal of Gastroenterology, 41(8): 745-749
Salati, S.A., Raza, A.A. (2011) Endometriosis: a rare cause of appendicitis. Journal of College of Physicians and Surgeons Pakistan, 21: 304-305
Sampson, J.A. (1927) Peritoneal endometriosis due to menstrual dissemination of endometrial tissue into the pelvic cavity. Am J Obstet Gynecol., 14: 422-469
Sampson, J.A. (1927) Metastatic or Embolic Endometriosis, due to the Menstrual Dissemination of Endometrial Tissue into the Venous Circulation. American journal of pathology, 3(2): 93-110.43
Sasson, I.E., Taylor, H.S. (2008) Stem Cells and the Pathogenesis of Endometriosis. Annals of the New York Academy of Sciences, 1127(1): 106-115
Tazaki, T., Oue, N., Ichikawa, T., Tsumura, H., Hino, H., Yamaoka, H., Kanehiro, T., Yasui, W. (2010) A case of endometriosis of the appendix. Hiroshima journal of medical sciences / Hiroshima J. Med. Sci., 59(2): 39-42
Tumay, V., Ozturk, E., Ozturk, H., Yilmazlar, T. (2006) Appendiceal endometriosis mimicking acute appendicitis. Acta chirurgica Belgica / Acta Chir. Belg., 106(6): 712-3
Uncu, H., Taner, D. (2008) Appendiceal endometriosis: two case reports. Archives of Gynecology and Obstetrics, 278(3): 273-275
Uohara, J.K., Kovara, T.Y. (1975) Endometriosis of the appendix. Report of twelve cases and review of the literature. Am J Obstet Gynecol, 12: 423-426