Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 9  
Back povratak na rezultate
Zaštita prirode
2013, vol. 63, br. 1-2, str. 5-15
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan

Novo nalazište stabala munike (Pinus heldreichii Christ) na Zlatiboru (Murtenica) - predlog za zaštitu staništa
aZavod za zaštitu prirode Srbije, Novi Beograd
bJavno preduzeće 'Srbijašume', Novi Beograd
cUniverzitet u Beogradu, Institut za biološka istraživanja 'Siniša Stanković', Beograd
dJavno preduzeće 'Srbijašume', ŠG 'Užice', Užice

Sažetak

Prilikom prikupljanja podataka za izradu Posebne osnove gazdovanja šumama za gazdinsku jedinicu 'Murtenica' (2010-2019), na Zlatiboru otkrivena su nova stabla munike. Dva stabla munike poznata su od ranije, od kojih je jedno stablo stavljeno pod zaštitu kao spomenik prirode (selo Senište). U ovom radu opisano je ukupno deset stabala munike od kojih je devet novih. Sva opisana stabla se nalaze u degradiranoj šumi crnog bora sa primesama belog bora, smrče, jele i munike u kojoj su uzeti fitocenološki snimci. Stabla munike su dendrometrijski istražena. Na Murtenici zbog izuzetnog značaja munike kao subendemita predlaže se zaštita staništa u režimu I stepena.

Ključne reči

munika (Pinus heldreichii Christ); nova stabla; Zlatibor; Murtenica; zaštita staništa

Reference

*** (2010) Posebna osnova gazdovanja šumama za gazdinsku jedinicu Murtenica (2010-2019). Užice: JP 'Srbijašume'
Bojović, L. (1999) Tabele drvnih masa, temeljnica i druge. Bajina Bašta, Četvrto, popravljeno i prošireno izdanje
Dinić, L., Janković, M. (2006) Šume munike Erico-Pinetea Ht 1959 Erico-Pinetalia Oberdorf. 49 emend. Ht 1959, Pinion heldreichii 1946. u: Škorić D.M., Vasić O. [ur.] Vegetacija Srbije, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, 2, (2), 155-170
Janković, M. (1992) P. heldreichii Christ. u: Jovanović B. [ur.] Pinus L., Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, Sarić M., Flora Srbije I, 194-208
Jovanović, B.M. (1991) Dendrologija. Beograd: Naučna knjiga
Pančić, J. (1871) Šumsko drveće i šiblje u Srbiji. Glasnik srpskog učenog društva, Beograd, 30
Pančić, J. (1884) Dodatak flori Kneževine Srbije. Beograd: Kraljevsko-srpska državna štamparija
Tošić, M. (1960) Još neki podaci o rasprostranjenju munike (Pinus heldreichii Christ) u Srbiji. Šumarstvo, Beograd, XIII, (7-8), 383-388
Tošić, M. (1975) Nalazišta munike (Pinus heldreichii Christ) na užem području Srbije. u: Panić Đ. [ur.] Simpozijum o munici, Beograd: Institut za šumarstvo i drvnu industriju, 369-373
Tošić, M. (1959) Nova nalazišta munike (Pinus heldreichii Christ) u Srbiji. Šumarstvo, Beograd, XII, (9-10), 485-490
Urošević, K. (1949) Zlatibor - biljno-geografska i floristička studija. Beograd: Prirodnjački muzej srpske zemlje
Vidaković, M. (1982) Četinjače - morfologija i varijabilnost. Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti