Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[2]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 3 od 6  
Back povratak na rezultate
Evropska revija za pravo osiguranja
2014, vol. 13, br. 2, str. 26-34
jezik rada: hrvatski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 04/07/2014
doi: 10.5937/erpo1402026B
Povijesni razvoj osiguranja pravne zaštite
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Hrvatska

e-adresa: lorisb@pravri.hr

Sažetak

U radu se daje prikaz povijesnog razvoja osiguranja pravne zaštite (u daljem tekstu: OPZ) kao vrste osiguranja kojemu je cilj preuzimanje obveze plaćanja pravnih troškova koji pogađaju osiguranika kada se nalazi u situaciji da mu je potrebna pravna pomoć. Povijesni razvoj osiguranja pravne zaštite možemo podijeliti u četiri razdoblja. U prvom razdoblju koje traje do 1917. godine nalazimo neke osnovne oblike udruživanja radi preuzimanja obveze plaćanja pravnih troškova za svoje članove (La Sou Medical 1897, Physicians' Defence Company 1899, Schutzverein deutscher Reeder 1901, Versicherungsverein der Haus- und Grundbesitzer A. G. 1910). Drugo razdoblje započinje osnivanjem prvog društva za osiguranje pravne zaštite pod nazivom DAS, 1917. godine u Parizu. Ono je pružalo pokriće troškova pravne zaštite svakome tko je uplatio policu osiguranja, a izvorno je bilo orijentirano na pravnu zaštitu vlasnika automobila i sportaša. Do početka II svjetskog rata DAS je proširio svoje poslovanje na susjedne zemlje (Njemačka, Belgija, Švicarska), a pojavili su se i neki novi osiguratelji pravne zaštite. Treće razdoblje razvoja OPZ-a započinje nakon završetka II svjetskog rata kada dolazi do razvoja automobilskog turizma. U tom razdoblju dolazi do masovnog sklapanja polica osiguranja pravne zaštite širom Europe. Tome dodatno pridonosi i pojava novih pokrića troškova pravne zaštite koja nije isključivo rezervirana samo za vlasnike automobila. Na razini Europske unije donesena je i Direktiva br. 87/344/EEZ kojom se ujednačava pružanje usluga osiguranja pravne zaštite za čitavo područje Unije. Konačno, početkom 21. stoljeća započinje četvrto razdoblje razvoja OPZ-a čija je glavna karakteristika da osiguratelji pravne zaštite usko surađuju s odvjetnicima (sklapaju se partnerski ugovori), ali i preventivno savjetuju svoje osiguranike, između ostalog, kako da izbjegnu sporne situacije a sve u cilju smanjenja pravnih troškova, tj. obveza osiguratelja.

Ključne reči

osiguranje; povijesni razvoj; pravna zaštita; pravni troškovi

Reference

*** Non-life Premiums of European insurers. dostupno na: http://www. insuranceeurope. eu/facts-fi gures/statisticalseries/ non-life,13. 1. 2014
*** (2009) Sonderbedingungen für den D. A. S. Patienten-Rechtsschutz. dostupno na: http://www. dkv. com/ productdb_img/pdf/VF474-3A. pdf, 20. 1. 2014
*** (1987) Council Directive 87/334/EEC of 22 June 1987 on the coordination of laws, regulations and administrative provisions relating to legal expenses insurance. Official Journal, L 185
Cornelius-Winkler, J. (2006) Rechtsschutzverischerung, Ein Leitfaden für die Praxis. Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft
Fagnart, J.L. (2002) A lawyer's point of view. u: RIAD Congress, Basel, dostupno na: http://www. riad-online. eu/fileadmin/documents/ homepage/events/past_events/ Basel/fangart_e. pdf, 1-12, 10. 1. 2014
Gazivoda, J. (2009) Spor C-199/08, dr Erhard Eschig vs Uniqa Sachversiherung AG. Revija za pravo osiguranja, 3-4, 94-101
Gleichmann, R. (2006) Legal expenses insurance: Now and the future. u: Riad Congress in Paris on 22.09.2006., dostupno na: http://www. riad-online. eu/fileadmin/documents/ homepage /events/past_events/Paris/Gleichmann_en. pdf, 1-12, 3. 1. 2014
Harbauer, W. (1986) Aktuelle rechtliche und wirtschaft liche Probleme in der Rechtsschutzversicherung, Mannheimer Vorträge zur versicherungswissenschaft. Karlsruhe: Institut für Versicherungswissenschaft der Universität Mannheim, Verlag Versicherungswirtschaft
Harbauer, W. (2004) Rechtsschutzversicherung, Kommentar zu den Allgemeinen Bedingugen für die Rechtsschutzversicherug (ARB 75 und ARB 94/2000). München: Verlag C. H. Beck
Heisen, A. (1997) Kundesorientiertes Schadenmanagement am Beispiel der Rechtsschutzversicherung. Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft
Horvat, M. (1977) Rimsko pravo - Školska knjiga. u: Isola C. [ur.] Legal expenses insurance: Origins and development, Zagreb: RIAD, dostupno na: http://www.riad-online.net/fileadmin/documents/homepage/publications/general_publications/Historical_brochure.pdf, 3. 1. 2014
Landwehr, G. (1975) Genossenschaft liche rechtsverfolgung im Mittelalter. u: Möller H. [ur.] Studien zur Rechtsschutzversiherung in eurpäisches Ländern und in den Vereinigten Staaten, Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft, 45-78
Linssen, M., Mathy, F.A. (2003) Rechtsschutzversicherung. u: Haft pfl ichtversicherung, Rechtsschutzversicherung, Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft GmbH
Moerland, J. (2006) Legal protection insurance in the Netherlands: Effective and efficient access to the law. u: RIAD Congress in Paris, dostupno na: http://www. riad-online. eu/fileadmin/documents/ homepage/events/past_events/Paris/Moerland_en. pdf, 1- 14, 13. 1. 2014
Pehar, V. (2006) Osiguranje pravne zaštite kao novi proizvod na tržištu osiguranja BiH. u: Talijan D. [ur.] Štete u osiguranju motornih vozila, Neum: EIB Internationale-Centar za motorna vozila, 109-113
Pfennigstorf, W. (1975) Legal Expense Insurance. American Journal of Comparative Law, 23(3): 451
Slavnić, J. (2013) Osiguranje troškova pravne zaštite pacijenata. Pravni život, 11, 383-398
van Bühren, H., Plote, H. (2007) ARB Rechtsschutzversicherung Kommentar. München: Verlag C. H. Beck
van Bühren, H. (2007) Rechtliche Probleme in der Zusammenarbeit mit Rechtsschutzversichern. NJW, 50, 3606-3610