Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:36
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:35
članak: 4 od 6  
Back povratak na rezultate
Evropska revija za pravo osiguranja
2014, vol. 13, br. 2, str. 35-43
jezik rada: srpski
vrsta rada: naučna kritika
objavljeno: 04/07/2014
doi: 10.5937/erpo1402035J
Oblici i načini ispunjenja obaveze poslodavca na osiguranje zaposlenih u Republici Srbiji
Energoprojekt Garant a.d.o

e-adresa: b.jovanovic@energoprojekt.rs

Sažetak

U ovom radu autor ispituje načine i oblike ispunjenja zakonske obaveze poslodavca da osiguravajućim pokrićem zaštiti svoje zaposlene od raznih opasnosti po život i zdravlje, kojima su zaposleni u većoj ili manjoj meri, svakodnevno izloženi u zavisnosti od prirode posla koji obavljaju. Nakon upoznavanja sa propisima iz kojih ovakva obaveza proizlazi za poslodavce u Srbiji i nedostacima u pozitivnoj zakonskoj regulativi, dalje istraživanje se usmerava na analizu uslova osiguranja pojedinih domaćih i stranih osiguravača od čije sveobuhvatnosti zavisi da li je poslodavac svoju zakonsku obavezu u potpunosti ispunio. Ovo otuda što obim pokrića ustanovljen predmetom osiguranja i isključenjima iz osiguranja, definisanim u uslovima osiguranja, posredno određuje da li će poslodavac ispuniti svoju obavezu kod osiguranja zaposlenih samo formalno ili će svoje zaposlene i suštinski osigurati od opasnosti i rizika koje je zakonodavac predvideo kao one koje bi bilo potrebno pokriti osiguranjem.

Ključne reči

Reference

*** (2005) Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu. Službeni glasnik RS, br. 101
*** (2004) Zakon o porezu na premije neživotnih osiguranja. Službeni glasnik RS, br.135
*** (2005/2009) Zakon o radu. Službeni glasnik RS, br. 24/2005, 61/2005, 54
*** (1969) Employers' liability (compulsory insurance) act. dostupno na http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1969/57/pdfs/ukpga_19690057_en.pdf, 10. 03. 2014
*** (1969) Employers' liability (compulsory insurance) act: A brief guide for employers. HSE, dostupno na: http://www.hse.gov.uk/pubns/hse40.pdf, 10. 03. 2014
AIG Europe (UK) Limited (2001) Employers liability [ublic and [roducts liability [olicy
AXA Neživotno osiguranje a.d.o. (2011) Opšti uslovi za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)
Bridge, K. (2011) U.K. employers' liability: A guide. International alert, dostupno na: http://www.willis.com/Documents/Publications/Services/International/2011/UK_ Intl_Alert_0911_v3. pdf, 10. 03. 2014
DDOR Novi Sad a.d.o. (2009) Opšti uslovi za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)
Delta Generali Osiguranje a.d.o. (2009) Posebni uslovi za osiguranje od posledica nesrećnog slučaja (nezgode) uz osiguranje života
Delta Generali Osiguranje a.d.o. (2007) Uslovi za osiguranje odgovornosti poslodavca
Energoprojekt Garant a.d.o. (2005) Posebni uslovi osiguranja od odgovornosti poslodavca
Energoprojekt Garant a.d.o. (2005) Opšti uslovi za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja
Gibbs, J., Williams, N., Barton, C., Callan, G., Slater, D., Smith, M., Whelan, O. (2000) Employers' liability insurance. dostupno na: http://www.actuaries.org.uk/research-andresources/ documents/employers-liability-insurance-0, 10. 03. 2014
L&T General insurance company limited (2010) Workmen's compensation insurance policy
Narodna banka Srbije (2012) Sektor za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja. Odluka br. VII-255/1/12, od 24.02
Uniqa a.d.o. (2007) Opšti uslovi za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja
Wiener Städtische Osiguranje a.d.o. (2005) Dopunski uslovi za osiguranje radnika od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)
Wiener Städtische Osiguranje a.d.o. (2009) Opšti uslovi za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja (nezgode)
Williams, A. (1991) An International Comparison of Workers' Compensation. Boston: Kluwer Academic Publishers
Zurich Insurance plc. (2014) Employers' liability policy document. Zurich, dostupno na: http://www. zurich. com/ NR/rdonlyres/73F45180-3B2F-40A7-BF5F-2CA74808AC8 C/0/15500680015EmployersLiabilityPolicy0111LoRes. pdf, 15. 03. 2014