Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 6 od 9  
Back povratak na rezultate
Ratarstvo i povrtarstvo
2013, vol. 50, br. 3, str. 37-44
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/ratpov50-4792


Uticaj tretiranja semena neonikotinoidima na kvalitet semena inbred linija kukuruza
Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad

e-adresa: gordana.mandic@gmail.com

Projekat

Unapređenje proizvodnje kukuruza i sirka u uslovima stresa (MPNTR - 31073)

Sažetak

S obzirom da je ujednačeno klijanje i nicanje u polju od velike važnosti za postizanje visokih prinosa uz obezbeđenje dobrog kvaliteta semena, postavlja se pitanje uticaja fungicidnih i insekticidnih preparata za tretiranje semena na kvalitet semena. Cilj istraživanja je bio da se utvrdi efekat primene kombinacija pet insekticidnih i jednog fungicidnog preparata na energiju klijanja i klijavost semena četiri inbred linije kukuruza. Primenjeni preparati su različito uticali na kvalitet semena u zavisnosti od genetske kompozicije inbred linija kukuruza. Inbred linija L-1 se izdvaja kao najtolerantnija, s obzirom da nisu zabeležena značajna odstupanja u pogledu kvaliteta semena kod svih primenjenih preparata u poređenju sa kontrolom, dok je kod najosetljivijeg genotipa, inbred linije L-4, zabeleženo značajno smanjenje energije klijanja i klijavosti semena tretiranog preparatima na bazi aktivne materije fludioksonil+metalaksil-M (M), fludioksonil+metalaksil-M i imidakloprid (M+G), fludioksonil+metalaksil-M i tiametoksam (M+Cr) i fludioksonil+metalaksil-M teflutrin+tiametoksam (M+FZ). Rezultati ovog istraživanja ukazuju na važnost odabira najbolje kombinacije pesticida za određene genotipove, kako bi se obezbedila potpuna zaštita useva, a istovremeno se postigli visoki prinosi.

Ključne reči