Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 8 od 21  
Back povratak na rezultate
2014, br. 143, str. 133-148
Istorija i mit u australijskoj moreplovačkoj poeziji
Alfa univerzitet, Beograd
Ključne reči: mitotvorstvo; poezija; Kenet Slesor; Rolan Bart; istorija; moreplovstvo
Sažetak
Jedan od najznačajnijih doprinosa australijske književnosti u dvadesetom veku bila je takozvana 'moreplovačka poezija', koja je svoj najpotpuniji izraz dobila u stvaralaštvu Keneta Slesora, koji se smatra utemeljivačem modernizma u Australiji i jednim od najznačajnijih pesnika te zemlje. Oslanjajući se na postupak književne mitologizacije i definiciju mita prema Rolanu Bartu, u ovom radu ćemo se osvrnuti na najpoznatije pesme Keneta Slesora, sa pretpostavkom da one, polazeći od istorijskih podataka i geografske stvarnosti, transformišu te činjenice u savremeni mit. Druga pretpostavka jeste da je mitologizacija istorije u periodu kada su pesme napisane (1927-1932) imala ideološku pozadinu u potrebi da se, nakon Prvog svetskog rata, pomoću naturalizacije pesničkog izraza učvrsti kulturni identitet Australije kao relativno mlade nacije. Analiza pesama će pokazati kako se postojeći istorijsko-geografski podaci u poeziji univerzalizuju i time, prema Bartu, preobražavaju istoriju u prirodu. Dok se istorijska istina u tom procesu gubi, prednost se daje univerzalnoj istini kao izrazu stanja modernog čoveka.
Reference
Ashcroft, B., Griffiths, G., Tiffin, H. (1998) Key Concepts in Post- Colonial Studies. London-New York: Routledge
Auden, W.H. (1950) The Enchafèd flood: Or, the romantic iconography of the Sea. New York: Vintage books
Barthes, R. (1991) Mythologies. New York: The Noonday Press
Brittan, A. (2007) Australasia. Routledge companion to postcolonial studies, : 72-82
Eliade, M. (2005) The Myth of the Eternal Return, Princeton and Oxford. Princeton University Press
Green, H.M. (1974) A History of Australian Literature. Sydney: Pure and Applied, Angus and Robertson
Haft, A.J. (2011) Introduction to Maps and Mapping in Kenneth Slessor’s Poetic Sequence The Atlas. Cartographic Perspectives, (70): 5-43
Kirkpatrick, P. (2009) ‘New words come tripping slowly’: Poetry, popular culture and modernity, 1890–1950. u: The Cambridge History of Australian Literature, Cambridge: Cambridge University Press, : 199-222
Shaw, A.G.L. (1975) The Story of Australia. London: Faber and Faber Limited
Slessor, K. (1947) One Hundred Poems. Sydney and London: Angus and Robertson
Stewart, D. (1977) A Man of Sydney: An Appreciation of Kenneth Slessor. Melbourne: Nelson
Tuan, Y. (2001) Space and place: The perspective of experience. Minneapolis: University of Minnesota Press
White, H. (2001) From the value of narrativity in the representation of reality. u: Rice P., Waugh P. [ur.] Modern literary theory: A reader, London: Arnold, pp. 265-272
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/kultura1443133p
objavljen u SCIndeksu: 22.10.2014.