Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 11 od 14  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla"
2014, br. 24, str. 147-156
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/zeint24-6934


Verifikacija električnih instalacija niskog napona - najčešći problemi u projektovanju i izvođenju
Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla', Beograd

e-adresa: ninoslav.simic@ieent.org

Sažetak

U radu su prezentovana zapažanja prikupljena tokom dugogodišnjeg ispitivanja električnih instalacija. Navedene su najčešće neusaglašenosti sa pravilnikom i standardima na koje treba obratiti posebnu pažnju i kroz primere predloženi načini za otkrivanje uzroka problema u svakom navedenom slučaju. Naglašena je upotreba termografske kamere kao dodatnog instrumenta tokom verifikacije električnih instalacija.

Ključne reči

Reference

*** (2012) Električne instalacije niskog napona. SRPS HD 60364 – 6, Deo 6: Verifikacija
*** (1995) Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona. Sl. list SFRJ, 28