Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:30
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:26
članak: 3 od 14  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla"
2014, br. 24, str. 29-40
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/zeint24-6902


Revitalizacija malih hidroelektrana - razvoj sistema upravljanja agregatom
Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla', Beograd

e-adresa: Jasna.dragosavac@ieent.org

Projekat

Povećanje energetske efikasnosti HE i TE EPS-a razvojem tehnologije i uređaja energetske elektronike za regulaciju i automatizaciju (MPNTR - 33020)

Sažetak

U radu je prikazan razvoj sistema upravljanja male hidroelektrane. Definisan je i razvijen sistem upravljanja koji može sigurno upravljati elektranom sa postojećom opremom, ali takođe može upravljati elektranom i nakon revitalizacije osnovne opreme i sistema zaštita. Sistem upravljanja treba da je jednostavan, pouzdan, jeftin i da obezbedi minimalno učešće rukovaoce u radu agregata. Takođe je potrebno predvideti sve funkcije koje treba da ostvari jedan ovakav sistem da bi mogao da odgovori izazovima koje postavlja uvođenje 'pametnog' upravljanja u elektroenergetski sistem. U radu je kratko prikazano postojeće stanje opreme u elektrani kao i osnovni zahtevi 'pametnog' upravljanja sistemom. Dalje su prikazani detalji projektovanja sistema upravljanja sa stanovišta uklapanja u postojeće i buduće stanje opreme u elektrani. Naglasak je stavljen na realizovanu strukturu komunikacione mreže sistema upravljanja koja treba da omogući buduće uklapanje u upravljanje i monitoring iz udaljenog distributivnog dispečerskog centra. Opravdanost ove investicije dokazana je činjenicom da je uređaj u radu u HE 'Raška' u toku koga je značajno skraćeno vreme stajanja i startovanja agregata, omogućena je automatska sinhronizacija koja za posledicu ima minimalno naprezanje opreme agregata pri priključenju generatora na mrežu. Sistem upravljanja dopušta i uspostavljanje stanja u kojem agregat radi u ostrvskom radu.

Ključne reči

Reference

Gajić, T., Sarić, G., Janković, M. (2013) Razvoj distribuiranih merno-upravljačkih sistema za primene u elektroenergetskom sistemu. Zbornik radova, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla', br. 23, str. 111-123
Janković, M., Ninković, P., Dobričić, S., Gajić, T., Dragosavac, J., Janda, Ž. (2012) Automation of small hydropower plant 'Raska'. u: International Conference Power Plants 2012, Zlatibor, Serbia, 30 October-2 November