Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 8 od 14  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla"
2014, br. 24, str. 107-117
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/zeint24-4955


Analiza viših harmonika napona i struje i opasnosti od rezonance u mreži sa kondenzatorima
aUniverzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla', Beograd
bElektrotehnički institut Nikola Tesla, Beograd + Elektrotehnički fakultet, Beograd

e-adresa: mkostic@ieent.org

Sažetak

U radu je prikazana analiza rezultata merenja viših harmonika u mreži srednjeg napona (6 kV) RB Kolubara sa ciljem da se predvide eventualne opasnosti po instaliranju kondenzatora i kondenzatorskih baterija. Iako su izmerene vrednosti za većinu harmonika napona oko dva puta manje od najviših dozvoljenih vrednosti za mreže srednjeg napona, postoji potencijalna opasnost od rezonantnih pojava za pojedine harmonike. Pokazano je da rezonantne struje harmonika reda 11<h≤25, i pored povećanja za više od 10 puta nisu tolike da mogu dovesti do preopterećenja elemenata mreže, pošto su injektovane vrednosti struja tih harmonika relativno male. Ali struje tih harmonika mogu dovesti do preopterećenja, pa i do stradanja kondenzatora. Posebno je važno primetiti da su (kvazi)rezonantne pojave česte za harmonike reda 11≤h≤25, i po pravilu se teško mogu izbeći bez preduzimanja odgovarajućih mera.

Ključne reči

mreža srednjeg napona; viši harmonici; rezonantne pojave; kompenzacija reaktivne energije; kondenzatori

Reference

*** Studija 'Idejni projekat racionalizacije potrošnje električne energije kompenzacijom reaktivne snage u mreži rudarskog basena Kolubara'. Elektrotehnički institut Nikola Tesla
*** (2012) St. SRPS EN 50160, 'Karakteristike napona isporučene električne energije iz javnih električnih mreža”
*** (2008) IEC/TR 61000-3-6 Ed.2.0: Electromagnetic compatibility (EMC): Limits: Assessment of emission limits for the connection of distorting installations to MV, HV and EHV power systems. Part 3-6
*** (2013) Patent 'Postupak za formiranje antirezonantnih filtara u električnim mrežama srednjeg napona'. Glasnik intelektualne svojine, Isprava o patentu broj 52496
Ariiillaga, J., Bradlley, D.A., Bodger, P.S. (1985) Power systems harmonics. John Wiley Sons
Dugan, R.C., Mcgranaghan, M.F., Santoso, S., Beaty, H.W. (2004) Electrical power systems quality. McGraw-Hill, Second edition
IEEE (1992) ANSI/IEEE Std 519-1992: IEEE Recommended Practices and Requirements for Harmonic Control in Electrical Power Systems. New York
Kostić, M. (2012) Smanjenje prenosne (nominalne) snage transformatora u električnim mrežama sa višim harmonicima. u: 8.JUKO CIRED, Vrnjačka Banja, Srbija, Septembar, Referee R-2.8
Kostić, M.M. (2013) Novi postupak za formiranje antirezonantnih filtara u električnim mrežama srednjeg napona. u: 31. Savetovanje JUKO CIGRE, Referat R B3-06
Rob, R., Sora, I., Panoiu, C., Panoiu, M. (2010) Harmonic filters influences regarding the power quality on high frequency electrothermal installation with electromagnetic induction. WSEAS transactions on systems, Issue 1, Volume 9, January, pp.72-81
Wakileh, G.J. (2001) Power systems harmonics: Fundamentalils, analysis and filter design. Berlin-New York: Springer/Verlag, pp. 576