Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13

Sadržaj

članak: 5 od 7  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 45, br. 3, str. 223-230
Specifičnosti primene marketinških alata u apotekama - primer Apoteke Subotica
aFarmaceutska komora Srbije, Beograd
bUniverzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Subotica
cMedicoline d.o.o., Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu medicinskom opremom, Niš
dUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka

e-adresasvetlanastojkov22@gmail.com, sonjalekovic@ef.uns.ac.rs, medicoline@open.telekom.rs, duca1duca@gmail.com
Sažetak
Uloga apoteka u društvenim i zdravstvenim sistemima se menjala poslednjih decenija XX veka. Od mesta za izradu lekova, preko mesta nabavke i distribucije, apoteke su vremenom postale moderne zdravstvene ustanove koje učestvuju u zdravstvenom sistemu i maloprodajnom farmaceutskom tržištu. Dualistička uloga apoteka zahteva prilagođavanje zahtevima zdravstvene politike i savremenim tržišnim principima. Implementacija savremenih pristupa poslovanja, kao što je marketing, u apotekama nije donedavno bila prisutna u većoj meri, te je ovaj rad usmeren na to da na primeru Apoteke Subotica ukaže na praktičan značaj i specifičnosti marketinga u farmaceutskoj praksi. U radu će biti prikazane aktivnosti primene marketing miksa u periodu 2009-2012 godina, kao i pokazatelji uspešnosti poslovanja Apoteke Subotica u istom periodu. Prateći četvorogodišnji period u kome su u kontinuitetu implementirane strategije upravljanja marketingom, primećen je rast finansijskih pokazatelja poslovanja (broj izdatih fiskalnih odsečaka i finansijski obim poslovanja). Istovremeno, zbog rigidnijih propisa, broj realizovanih recepata u 2012. godini dosta opada. Apoteka Subotica je jedna od prvih apoteka u Srbiji koja je strukturirano i planski primenila marketing alate u cilju pozicioniranja na maloprodajnom farmaceutskom tržištu. Modelirajući poslovnu politiku u skladu sa savremenim tržišnim principima, dostignućima informacionih tehnologija i etikom zdravstvenih radnika, ova ustanova je napravila pionirske korake u farmaceutskom marketingu u apotekarstvu Srbije.
Reference
*** (2008) Etika i pravo u farmaciji. Beograd: Farmaceutska komora Srbije
*** (2008) Pravni propisi o apotekarskoj delatnosti. Beograd: Farmaceutska komora Srbije
Berman, B., Evans, J. (2010) Retail Management. New Jersey: Prentice Hall
Blažin, J., Stojkov, S., Crnjanski, T., Malagurski, A. (2014) Razvoj nove farmaceutske usluge kroz interaktivni pristup pacijentu
Jober, D., Fahy, J. (2006) Osnovi marketinga. Beograd: Data status, drugo izdanje
Lovreta, S. (2009) Strategija razvoja trgovine Republike Srbije. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu
Lovreta, S., Končar, J., Petković, G. (2013) Kanali marketinga, Trgovina i ostali kanali. Beograd: Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, Centar za izdavačku delatnost, peto dopunjeno izdanje
Marinković, V., Tasić, Lj., Pejović, G., Vukmirović-Večerkov, S., Kocić-Pešić, V., Jović, S. (2012) Kvalitet u farmaciji-od teorije do prakse. Beograd: Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet
Maslow, A. (2004) Psihologija u menadžmentu. Novi Sad: Adižes
Mićović, P. (2008) Zdravstveni menadžment. Beograd: Komora zdravstvenih ustanova Srbije
Nikolin, M., Kocić, P.V., Kostić, L., Parojčić, D. (2005) Galerija farmaceutskih veština. Beograd: Placebo
Rosenbloom, B. (2013) Marketing channels: A management view. South-Western
Rudinski-Stojkov, S., Alimpijević, S. (2010) Marketinške aktivnosti u funkciji unapređenja usluga - iskustva Apoteke Subotica. str. 31-33
Rudinski-Stojkov, S., Babić, A., Tadić, I. (2009) Proaktivna uloga farmaceuta Apoteke Subotica u pristupu samomedikaciji. str. 25-27
Rudinski-Stojkov, S., Crnjanski, T., Tadić, I. (2010) Primena marketing koncepta na primeru Apoteke Subotica. str. 63-71
Stojkov, S., Tadić, I., Crnjanski, T., Krajnović, D., Bates, I. (2014) Evaluation of competences at the community pharmacy settings. IJPER, Vol 48, Issue 4, Oct-Dec
Tasić, Lj. (2002) Farmaceutski menadžment i marketing. Beograd: Placebo
Vasiljev, S. (2010) Marketing principi. Novi Sad: Prometej
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: prethodno saopštenje
DOI: 10.5937/markt1403223S
objavljen u SCIndeksu: 20.03.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka