Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 6 od 7  
Back povratak na rezultate
Marketing
2014, vol. 45, br. 3, str. 231-239
jezik rada: srpski
vrsta rada: prethodno saopštenje
objavljeno: 20/03/2015
doi: 10.5937/markt1403231V
Analiza karakteristika taksi usluga kao preduslov njihovog unapređenja
aInstitut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd
bUniverzitet Metropolitan, Beograd + Visoka zdravstvena škola strukovnih studija, Beograd
cUniverzitet Metropolitan, Beograd

e-adresa: nenad.peric@fit.edu.rs

Sažetak

Ekspanzija sektora usluga je karakteristika savremenih, razvijenih društava koja sve više utiče na nacionalne privrede. Zbog toga je analiza usluge kao pojma i marketinške kategorije od velike važnosti. U tom smislu rad istražuje jednu konkretnu uslugu-taksi uslugu, a na nivou glavnog grada Srbije. Putem istraživanja autori pokušavaju da definišu grupe korisnika taksi usluga, te njihove preferencije i stavove. Ispitivanje je izvršeno u periodu od maja do jula 2014. godine, u direktnom kontaktu sa korisnicima taksi usluga, a rezultati ispitivanja su potvrdili postavljene početne hipoteze i pružili mogućnost za dublji uvid u načine korišćenja taksi usluga i generalne okolnosti koje ih karakterišu u datom regionu. Na osnovu toga dati su predlozi za unapređenje taksi usluga i lakše dosezanje ciljnih grupa.

Ključne reči

Reference

Agrawal, M.L. (2003) Customer relationship management (CRM) and corporate renaissance. Journal of Services Research, Vol. 3, No. 2, str. 149-171
Anton, J., Philonenko, L. (2002) CRM: A visionary insight into unique customer contact. Anton press
Baker, M., ur. (2001) The marketing book. Oxford: Butterworth Heineman
Galogaža, M. (2005) Marketing and Management Research. Novi Sad: MIS - Marketing Information System. MMC
Guamersson, E. (2002) Total Relationship Marketing. Butterworth-Heinemann
Kotler, P., Keller, K.L. (2006) Marketing Management. Beograd: Data status
Kotler, P., Wong, V., Saunders, J., Armstrong, G. (2007) Principles of Marketing. Belgrade: Mate
Lewis, B.R., Litter, D., ur. (1998) The Blackwell encyclopedic dictionary of marketing. Oxford: Blackwell Business
Milisavljević, M. (2003) Marketing. Beograd: Savremena administracija
Milisavljević, M., Maričić, B., Gligorijević, M. (2005) Osnovi marketinga. Beograd: Ekonomski fakultet, drugo izdanje
Peric, N., Vasiljevic-Blagojevic, M. (2012) Strategic Management and Crisis PR relationship. TTEM-Technics Technologies Education Management, vol. 7, br. 1, str. 446-451
Veljković, S. (2009) Marketing usluga. Beograd: CID
Wolak, R., Kalafatis, S., Harris, P. (1998) An investigation in four characteristics of services. Journal of Empirical Generalisations in Marketing Science, Vol 3