Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 2 od 17  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Akademije umetnosti
2014, br. 2, str. 20-26
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 17/05/2015
doi: 10.5937/ZbAkUm1402020D
Novi momenti oko političkog napada na apstraktnu umetnost početkom 1963.
nema

Sažetak

U poznate, ali ipak, još uvek nedovoljno rasvetljene okolnosti oko političkog napada na apstraktnu umetnost od strane samog državnog i partijskog vrha zemlje početkom 1963. godine, izvesne nove uvide unela je nedavna izložba Socijalizam i modernost. Zašto i kako će doći do toga da se dvojica državnika tako visokog i uticajnog položaja, poput Hruščova i Tita, skoro istovremeno nađu na, s obzirom na njihove prioritetne poslove, bizarnom zadatku napada na apstraktnu umetnost u sopstvenim sredinama? Naravno, u osnovi celog tog 'slučaja' nije se radilo jedino o ('apstraktnoj') umetnosti. No, bez obzira što ga je u suštini izazvalo - da li razlozi spoljne politike ili, pak, neke još uvek nerazjašnjene unutrašnje okolnosti - ovaj 'slučaj' ostaje jedna nezaobilazna epizoda u odnosima: politika - kultura - umetnost u istoriji socijalističke Jugoslavije, danas posebno intrigantan za razumevanje tih odnosa u vreme kada je do tog napada došlo početkom šezdesetih godina XX veka.

Ključne reči

Reference

*** (1982) Svestrano osećanje za naš život, katalog izložbe Enformel u Beogradu. Beograd: Umetnički paviljon 'Cvijeta Zuzorić'
Ana, R. (2010) Sovjetska utopija - od “Blagoslovene zemlje” do mesta koje ne postoji. u: Iza gvozdene zavese - zvanična i nezavisna umetnost u Sovjetskom Savezu i Poljskoj 1945-1989, Varšava: Poljska fondacija za savremenu umetnost, 38-53, poglavlje “1962: izložba trideset godina MOSHA, Hruščov u Manježu, Apstrakcija”
Jakovina, T. (2011-2012) Povijesni uspjeh šizofrene države - modernizacija u Jugoslaviji 1945-1974, katalog izložbe Socijalizam i modernist. Zagreb: Muzej suvremene umjetnosti, 7-52
Mikuž, J. (1985) Slovenačko slikarstvo od raskida sa socrealizomom do konceptualizma i zapadna umetnost. Gledišta, Beograd, 11-12, novembar-decembar, 5-30
Milosavljević, P. (1962) Pape i biskupi slikarstva i kritike. Politika, Beograd, 4. novembar
Milunović, M. (1962) O slikarskoj materiji. Beograd: Književne novine, 30. novembar, oba teksta ponovo objavljena u katalogu izložbe Enformel u Beogradu, Umetnički paviljon “Cvijeta Zuzorić”, Beograd, 1982
Trifunović, L. (1982) Enformel u Beogradu, katalog izložbe. Beograd: Umetnički paviljon “Cvijeta Zuzorić”, 18, ponovo objavljeno u knjizi Studije, ogledi, kritike, 3, Muzej savremene umetnosti, Beograd 1990, 133