Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:39
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:38
članak: 16 od 17  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Akademije umetnosti
2014, br. 2, str. 198-209
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
doi:10.5937/ZbAkUm1402198V


Zlatni presek i Fibonačijev niz u muzici - osobenosti Bartokovog stvaralačkog pristupa
Afilijacija nije data

Sažetak

Rad ima za cilj da predstavi specifičnosti ispoljavanja proporcije zlatnog preseka i Fibonačijevog niza u muzici s posebnim osvrtom na Bartokovo stvaralaštvo. Kako analize mađarskog autora Ernea Lendvaija predstavljaju prve pokušaje da se pomenuti fenomeni sagledaju u okvirima muzičkog dela, u tekstu je naročita pažnja posvećena upravo njegovim teorijskim i analitičkim dostignućima1. U radu je ukazano na neke od problema vezanih za razmatranje zlatnog preseka u muzici, uz nastojanje da se odgovori na dva pitanja: kada su kompozitori počeli da primenjuju tu proporciju, i koji su bili njihovi mogući motivi za takav postupak? Pitanje Bartokove motivacije za upotrebu zlatnog preseka i Fibonačijevog niza sagledano je sa aspekta njegovih panteističkih shvatanja i težnje da u muziku implementira prirodne zakone.

Ključne reči

Bartok; Lendvai; zlatni presek; priroda; proporcija

Reference

Adams, C.S. (1996) Erik Satie and golden section analysis. Music and Letters, 77(2): 242-252
Anica, S. (1997) Posebnost Bartokovog odnosa prema zlatnom preseku u procesu oblikovanja muzičkog toka. u: Izuzetnost i sapostojanje, Beograd: Fakultet muzičke umetnosti, 131-139
Bahman, T., Bahman, P. (2003) Analiza muzike Bele Bartoka pomoću Fibonačijevog niza i zlatnog preseka. u: Muzički talas, Beograd: Clio, 10, 90-94
Bela, H. (1993) Bartok. Novi Sad: Matica srpska, Letopis Matice srpske, 452, (4), 615-620
Ernő, L. (1999) Bartók's Style. Budapest: Akkord music publishers
Ernő, L. (1972) Bartok i priroda. u: Zvuk, Sarajevo, 118-125
Ernő, L. (1993) Symmetries of music: An introduction to semantics of music. Kecskemét: Kodály Institute
Everet-Gilbert, K., Kun, H. (2004) Istorija estetike. Beograd, itd: Kultura
Gostuški, D. (1968) Vreme umetnosti - prilog zasnivanju jedne opšte nauke o oblicima. Beograd, itd: Prosveta
Harley, M.A. (1995) Natura naturans, natura naturata and Bartók’s Nature Musik Idiom. Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 36(3/4): 329
Howat, R. (1983) Bartok, Lendvai and the Principles of Proportional Analysis. Music Analysis, 2(1): 69
László, S. (1996) Béla Bártok: Composition, concepts and autograph sources. London: University of California Press
Petrović, D. (1974) Teoretičari proporcija. Beograd: Građevinska knjiga
Priya, H. (2008) Der Geheime Code: Die rätselhafte Formel, die Kunst Natur, und Wissenschaft bestimmt. Köln: Evergreen GmbH
Roy, H. (1983) Debussy in proportion: A musical analysis. Cambridge-New York-Melbourne-Port Chester-Sydney: University Press
Tsenova, V. (2002) Magic numbers in the music of Sofia Gubaidulina. Muzikologija, br. 2, str. 253-261