Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 7 od 17  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Akademije umetnosti
2014, br. 2, str. 78-92
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 17/05/2015
doi: 10.5937/ZbAkUm1402078S
Model antipokreta - začudnost u telu filma
nema

Sažetak

Predmet istraživanja sadržan je u kvalitativnoj mizanscenskoj analizi specifičnog modela antipokreta i njegovog tretmana dinamizma u kadru. Estetsko-teorijski obrazac francuskih teoretičara i autora, odgovara na pitanja razvoja ekspresije pokreta u kadru tehnikom oneobičavanja i deautomatizacije audiovizuelnog materijala. Sagledavanje modela pokreta, koncipiranog razvojem francuske filmske teorije i prakse, određuje hipotetična pitanja: Kakve specifičnosti oblikuje estetsko-perceptivna organizacije modela antipokreta? Kakav uticaj ima eksperimentalni pristup pokretu u kadru francuske avangarde na razvoj moderne filmske umetnosti.

Ključne reči

antipokret; začudnost; ostranenie; dok Pariz spava (1925); prošle godine u Marijenbadu (1961)

Reference

*** Pokušaj enciklopedijske sistematizacije izražajnih sredstava filma. SINEAST, br. 4
Amengual, B. (1978) Conversation with Trauberg. u: Christie Ian, Gillett John [ur.] Futurism/Formalism/Feks, British Film Institute
Berlekamp, E.R., Conway, J.H., Guy, R.K. (1982) Winning ways for you mathematical plays. New York: Academic press, 427-850, xix str
Drašković, B. (1984) Povratak filmu (pokret/kinematograf/snovi). Polja, Novi Sad, br. 300, februar
Ebert, R. (1961) Last year at Marienbad. 30. May, 1999/ http://rogerebert.suntimes. com/apps/pbcs.dll/article?AID=/19990530/REVIEWS08/905300301/1023>11.12.2013
Gramas, S. (2010) Film dunce: Last year at Marienbad. May 25, http://spectrumculture.com/2010/05/film-dunce-last.year-at-marienbad-1.html, 11.12.2013
Hadžismailović, V. Pokret u kadru. SINEAST, br. 104
Harris, M. (2008) Marienbad returns, unsettling as ever. January 13, http://www.nytimes.com/2008/01/13/movies/13harr.html?_r=0, 11.12.2013
Mitcheli, D. Twisted tales cognitivism and narrative distortion. informacije u članku: http://www.zenoshrdlu.com/zenotwiat.htm>11.12.2013
Mitchell, E. (2004) Predavanje prof. Mičela spomenut u članku: Risky business. February 13, / http://odeon.typepad.com>11.12.2013
Pauline, K. (1965) I lost it at the movies. u: Last Year as Marienbad, Boston: Atlantic Monthlay Press, http://www.allmovie.com/move/v28413>11.12.2013
Polizzott, M. Last year at marienbad: Which year at where?. http://www.criterion.com/current/posts/1177-last-year-at-marienbad-wich-year-at-where, 11.12.2013
Resnais, A. (2008) Cahiers du Cinéma. u: Alain Resnais: Arpenteur de l'imaginaire, Paris: Ramsay
Robie, G.A. (1962) Last year at Marienbad: A Ciné-Novel. London: John Calder
Stojanović, D. (2011) Dr Dušan Stojanović - magija filma (članci kritike, ogledi). YU film danas - jugoslovenski filmski časopis, godina XXIV, broj 3-4 (100/101), jesen-zima
van den Oever, A. (2010) Ostrannenie in french Film Studies; ‘Ostrannenie. Amsterdam University Press