Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 7 od 42  
Back povratak na rezultate
O nekim svojstvima π-direktabilnih i definitnih automata - pregled
Univerzitet u Nišu, Učiteljski fakultet, Vranje
Ključne reči: π-direktabilni automati; definitni automati; nilpotentni automati; polugrupe prelaza
Sažetak
Pojam π-direktabilnih automata predstavlja istovremeno specijalizaciju pojma direktabilnih automata i generalizaciju pojma definitnih automata. Osnovna ideja ovog rada je da se opišu neka svojstva π-direktabilnih automata i definitnih automata. Ta svojstva se odnose, pre svega na neke njihove algebarske i strukturne osobine, kao i na osobine njihovih polugrupa prelaza. Različite specijalizacije i generalizacije direktabilnih automata predstavljaju veoma zanimljivu oblast Teorije automata. Oni imaju različite primene u industriji i tehnologiji i još uvek nude mnoga otvorena pitanja. Nalaze primenu u viševrednosnim logika ma, bioračunarstvu, teoriji skupova, itd.
Reference
Bogdanović, M. (2001) Directable automata, their generalizations and specializations / Direktabilni automati, njihova uopštenja i specijalizacije. University of Niš-Faculty of Sciences and Mathematics, in Serbian, MSc thesis
Bogdanović, M. (2011) On finite π-directable automata. International Journal of Applied Mathematics and Computation, Volume 3(4), pp. 256-259, http://ijamc.psit.in ISSN 0974 - 4665 (print version) ISSN 0974 - 4673 (electronic version)
Bogdanović, M., Bogdanović, S.M., Ćirić, M.D., Petković, T. (2004) Necks of automata. Journal of Mathematics, Novi Sad, vol. 34, br. 2, str. 5-15
Bogdanović, S.M., Imreh, B., Ćirić, M., Petković, T. (1999) Directable automata and their generalizations: A survey. Journal of Mathematics, Novi Sad, 29, 2, 29-69
Černý, J. (1964) Poznámka k homogénym experimentom s konecinými automatami. Mat. fyz. cas. SAV, 14, pp. 208-215
Gecseg, F., Peak, I. (1972) Algebraic theory of automata. Budapest: Akadémiai Kiadó
Petković, T., Ćirić, M., Bogdanović, S. (1998) Decompositions of automata and transition semigroups. Acta Cybernetica, Szeged, 13, 4, 385-403
Popović, Ž., Bogdanović, S., Petković, T., Ćirić, M. (2002) Trapped automata. Publicationes Mathematicae, Debrecen, 60 (3-4), pp. 661-677
Popović, Ž., Bogdanović, S., Petković, T., Ćirić, M. (2003) Generalized directable automata. u: Ito M., Imaoka T. [ur.] Words, languages and combinatorics, international colloquium, (III), proceedings, Kyoto, Japan, Singapore, itd: World Scientific, pp. 378-395
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/gufv1506083B
objavljen u SCIndeksu: 25.06.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka