Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:20
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13

Sadržaj

članak: 8 od 42  
Back povratak na rezultate
Jezik tela u udvaranju
Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Projekat:
Narodna kultura Srba između Istoka i Zapada (MPNTR - 177022)

Ključne reči: udvaranje; neverbalna komunikacija; ljubavni signali; eho pokreti; dodirivanje
Sažetak
Predmet ovog rada je udvaranje kao obrazac, prevashodno, neverbalnog ponašanja putem kojeg čovek nastoji da svojim atraktivnim izgledom, držanjem, gestovima, mimikom i pogledom zadobije interesovanje, naklonost, poverenje i ljubav osobe koju želi za partnera. Cilj razmene ljubavnih signala tokom procesa udvaranja je privući i zadržati poželjnog, odgovarajućeg partnera, a što je od vitalnog značaja za pojedinca i za ljudsku vrstu. Poslednjih decenija antropolozi, psiholozi i etnolozi (Givens, Buss, Moor, Morris, Perper itd) brižljivo su istraživali složeni proces udvaranja ljudi. D. Givens (2014) razlikuje pet povezanih faza udvaranja: privlačenje pažnje - prepoznavanje reakcije - konverzacija - dodirivanje - vođenje ljubavi. Svaka od njih ima svoju glavnu vrstu neverbalne komunikacije, svoj specifični cilj i ulogu u celokupnom toku udvaranja. Tek kada se uspešno završi niža faza, onda se može preći u sledeću, intimniju. Ali, ako neka osoba u bilo kojoj fazijasno odbije da nastavi 'igruudvaranja', proces se prekida.
Reference
Bas, D. (2014) Evolucija želje: strategije čovečijeg parenja. Beograd: Zavod za udžbenike
Buss, D. (2008) Evolutionary psychology: New science of the mind. Boston: Pearson Education, 3rd edition
Frojd, S. (1984) Uvod u psihoanalizu. Novi Sad: Matica srpska, drugo predavanje
Frojd, S. (2003) Dora. Beograd: Čigoja
Givens, D. (2014) Ljubavni signali. Beograd: Zavod za udžbenike
Knapp, M., Hall, J. (2010) Nonverbal communication in human interaction. New York: Holt, Rinehart & Winston
Larsen, R.J., Buss, D.M., Wismeijer, A.Ch. (2013) Evolutionary perspectives to personality. u: Personality Psychology: Domains of Knowledge about Human Nature, New York: McGraw-Hill, 8
Moor, M. Nonverbal courtship patterns in women. Ethology and Sociobiology
Morris, D. (1990) Intimno ponašanje. Beograd: SIC
Morris, D. (2005) Otkrivanje čoveka kroz gestove i ponašanje. Niš: Zograf
Symons, D. (1979) The evolution of human sexuality. New York: Oxford University Press
Tabs, S. (2013) Komunikacija - principi i konteksti. Beograd: Clio
Trebješanin, Ž. (2011) Veština dešifrovanja nemuštog jezika. u: Glas L. [ur.] Znam šta misliš, Beograd: Zavod za udžbenike
Triz, E. (2011) Dekodiranje ljubavi - otkrića nauke o privlačnosti. Novi Sad: Psihopolis
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/gufv1506093T
objavljen u SCIndeksu: 25.06.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka