Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 3 od 7  
Back povratak na rezultate
CM - časopis za upravljanje komuniciranjem
2015, vol. 10, br. 34, str. 53-72
jezik rada: hrvatski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 14/12/2015
doi: 10.5937/comman10-9164
Konstrukcija skale stavova prema nezavisnom novinarstvu
aMinistarstvo poljoprivrede, Zagreb, Hrvatska
bInstitut za antropologiju, Zagreb, Hrvatska

e-adresa: martinaklisanin@yahoo.com, josko.sindik@inantro.hr

Sažetak

Sistematizacija stavova prema nezavisnom novinarstvu može istraživačima omogućiti da na relativno sustavan način istraže ovo pitanje u određenom prostornom i vremenskom kontekstu, dovodeći ga u vezu s čimbenicima koji mogu pomoći da stavove prema ovom pitanju jasnije razumijemo, i eventualno promijenimo. Glavni cilj istraživanja nam je bio konstruirati skalu stavova prema nezavisnom novinarstvu. Nadalje, nastojali smo steći uvid u strukturu tih stavova te utvrditi postoje li bitne razlike u tim stavovima u odnosu na rod, obrazovanje i regiju iz koje sudionici potječu, kao i povezanost stavova s dobi sudionika. Također, u odnosu na iste nezavisne varijable utvrdili smo razlike u vjerovanjima pojedinim vrstama medija. Uzorak u istraživanju bio je prigodan, a sačinjavalo ga je ukupno 83 sudionika, od toga 35 muškaraca (42%) i 48 žena (58%). Rezultati su pokazali da je uspješno konstruirana Skala stavova prema nezavisnom novinarstvu, s dvije glavne komponente koje su pokazale zadovoljavajuću pouzdanost: Ovisnost o financijama i nemogućnost nezavisnog novinarstva te Senzacionalizam i kontroliranost. Jedina pronađena statistički značajna razlika ukazuje na činjenicu da visokoškolski obrazovani sudionici u najvećoj mjeri smatraju da su novinari ovisni o financijama te da ne postoji mogućnost nezavisnog novinarstva, dok se najobrazovanija skupina sudionika najmanje s time slaže. Sve grupe sudionika podjednako (ne) vjeruju svim vrstama medija.

Ključne reči

Reference

Althaus, S.L. (2003) When News Norms Collide, Follow the Lead: New Evidence for Press Independence. Political Communication, 20(4): 381-414
Baltezarević, V., Baltezarević, R., Jovanović, D. (2014) Medijska manipulacija kao obmana slobode. Medijski dijalozi, 7(19); 153-164
Beers, D. (2006) The Public Sphere and Online, Independent Journalism. Canadian Journal of Education, 29(1): 109
Benson, R., Powers, M. (2011) Public Media and Political Independence: Lessons for the Future of Journalism from Around the World. New York: Freepress
Buković, N. (2012) Tko se boji velike zločeste krize? - Strukturirani dijalog o nezaposlenosti mladih. Zagreb: Mreža mladih Hrvatske
Downie, L., Schudson, M. (2009) The reconstruction of American journalism. Columbia Journalism Review, November. Posjećeno 2. 10. 2015. URL: http://www.cjr.org/reconstruction/the_reconstruction_of_american.php
Dugan, M.A. (2008) Journalism Ethics and the Independent Journalist. McGeorge Law Review, 39(3); 801-811
Franklin, B., Murphy, D. (1998) Local journalism and local media: Making the local news. London: Routledge
Grgurević, N. (2014) Ne(zavisno) novinarstvo između političke moći i koncentracije medija. Medijski dijalozi, 7(19); 197-203
Halmi, A., Crnoja, J. (2003) Kvalitativna istraživanja u društvenim znanostima i humanoj ekologiji. Socijalna ekologija, 12(3-4); 195-210
Harcup, T., O`Neill, D. (2001) What Is News? Galtung and Ruge revisited. Journalism Studies, 2(2): 261-280
Johansson, B., Fredriksson, M. (2013) Blurring boundaries or embracing journalistic ideals?. Göteborg: (JMG) Department of Journalism, Media and Communication
Kanižaj, I., Skoko, B. (2010) Mitovi i istine o novinarskoj profesiji - imidž novinara u hrvatskoj javnosti. Medijske studije, 1(1-2); 20-39
Kovačič, P.M. (2001) Kriza novinarstva kao kriza etike: tko je novinarski subjekt?. Medijska istraživanja, 7(1-2); 25-44
Laban, V. (2004) Utjecaj službi za odnose s javnošću na (ne)transparentnost izvora informacija u televizijskim novinarskim tekstovima. Medijska istraživanja, 11(1); 113-130
Levy, D., Nielsen, R.K. (2010) The changing business of journalism and its implications for democracy. Oxford: Reuters Institute for the Study of Journalism
Lewis, J., Williams, A., Franklin, B., Thomas, J., Mosdell, N. (2011) The quality and independence of British journalism: Tracking the changes over 20 years. Posjećeno 2. 10. 2014. URL: http://www.mediawise.org.uk/www. mediawise.org.uk/files/uploaded/Quality%20%26%20Independence%20 of%20British%20Journalism.pdf
Luengo, M. (2012) Narrating Civil Society: A New Theoretical Perspective on Journalistic Autonomy. Communication & Society, 25(2); 29-56
Maretić, M., Martinović, D., Caktaš, J. (2014) Kriza povjerenja u neovisnost medija. Medijski dijalozi, 7(19); 357-372
Maroš, M. (2014) Objektivnost kao vodilja kvalitetnog medija. Medijski dijalozi, 7(19); 399-409
Matković, T. (2009) Mladi između obrazovanja i zapošljavanja - isplati li se školovati?. Zagreb, Hrvatska: (UNDP) Program Ujedinjenih naroda, Zagreb
McDevitt, M. (2003) In Defense of Autonomy: A Critique of the Public Journalism Critique. Journal of Communication, 53(1): 155-160
Mcquail, D. (1992) Media performance: Mass communication and the public interest. London: Sage Publications
Meier, H.E. (2008) Independent regulatory bodies and impossible jobs: the failure of German public service broadcasting regulation. Public Administration, 86(1): 133-148
Milenković, V. (2014) Između nezavisnosti i kontrole - novinari kao zastupnici javnosti. Medijski dijalozi, 7(19); 117-131
OECD (2010) The evolution of news and the internet. Posjećeno 2. 10. 2015. URL: http://www.oecd.org/internet/ieconomy/45559596
Papathanassopoulos, S. (2007) Financing public service broadcasters in a new era. u: [ur.] Media Between Culture and Commerce, Chicago: University of Chicago Press, pp. 151-166
Pew Research Center (2015) The state of the news media. Posjećeno 10. 10. 2015. URL: http://www.journalism.org/2015/04/29/state-of-the-newsmedia- 2015
Picard, R.G., van Weezel, A. (2008) Capital and Control: Consequences of Different Forms of Newspaper Ownership. International Journal on Media Management, 10(1): 22-31
Price, M.E. (2002) Media and Sovereignty the global information revolution and its challenge to state power. Cambridge, MA: The MIT Press
Reich, Z., Hanitzsch, T. (2013) Determinants of Journalists' Professional Autonomy: Individual and National Level Factors Matter More Than Organizational Ones. Mass Communication and Society, 16(1): 133-156
Rutović, Ž. (2014) (Ne)zavisna kontrola slobode (tržišne korporativne medijske 'istine' ili etički kodeks javnog interesa). Medijski dijalozi, 7(19); 45-55
Sapunar, M. (2004) Osnove znanosti o novinarstvu. Zagreb: Naprijed
Sindik, J., Glibić, M., Briški, M. (2014) Provjera metrijskih karakteristika švicarske skale procjene kompetencija kao pokazatelja spremnosti za školu predškolske djece. Holon, 4 (2); 432-458
Skinner, D. (2008) Television in Canada: Continuity or Change?. u: [ur.] Television and Public Policy: Change and Continuity in an Era of Global Liberalization, New York: Taylor and Ward, pp. 3-26
Stamenković, S. (2014) Opstanak novinarstva kao uslov za težnju idealu nezavisnosti. Medijski dijalozi, 7(19); 337-356
Šćekić, R. (2014) (Ne)zavisni mediji - surova realnost i ogledalo profesionalizma. Medijski dijalozi, 7(19); 93-101
Vukadinović, S. (2014) Transparentnost finansiranja i odsustvo senzacionalizma - preduslovi nezavisnog novinarstva. Medijski dijalozi, 7(19); 103-116