Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:127
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:124
članak: 1 od 11  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Akademije umetnosti
2015, br. 3, str. 9-22
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/ZbAkUm1503009D


Saga o Beloj kući
Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet dramskih umetnosti, Katedra za teoriju i istoriju

Sažetak

Frenk Kapra je iskazao zahvalnost za ostvareni imigrantski san, stvorivši sjajni filmski mit o americkom politickom sistemu kao 'imanentno dobrom' kada je u rukama časnih i poštenih. Njegove 'moralne bajke', 'fantazije dobre volje', prepune vere u obnovu starih-novih principa, tvore složeni odraz idealizovanog amerikanizma tridesetih godina prošlog veka koji je postao temelj reprezentacija američkog političkog sistema. Capraesque narativ - 'kao mešavina optimizma, humora, patriotizma, a za one koje zaista razumeju njegov rad (i) mraka, očaja i potrebe da se borite za stvari do kojih vam je stalo...' (Bassinger, 1982: 48) - satkana od sveameričkih vrednosti, figura običnih ljudi, istorijskih likova, mita demokratije produžava se beskrajnom mrežom intertekstualnih tragova u filmskoj i TV-produkciji. Praćenje linija razvoja - kroz političku melodramu, melodramsku politiku i političku sapunicu - vodi od Kapre do serija Zapadno krilo (The West Wing, 1996-2006); Kuće od karata (House of Cards, 2013-2015) i Državne Skeretarke (Madame Secretary, 2014- ); od obuhvatne Vašingtonske razglednice (Gospodin Smit u Senatu/Mr. Smith Goes to Washington, 1939) do žižnih prostora Bele kuće; od Kaprine komedije do sage borbe protiv terorizma predvođene predsednikom i običnim i obučenim američkim građanima (Napad na Belu kuću / White House Down, 2013, Roland Emmerich).

Ključne reči

Bela kuća; reprezentacija; američka politika; film; TV

Reference

Bassinger, J. (1982) America's love affair with Frank Capra. American Film, vol. 7, Mart 46-51
Brooks, P. (1976) The melodramatic imagination: Balzac, Henry James, melodrama and the mode of excess. New Haven: Yale UP
Brophy, S. Capra's story of a good man in a bad town. On-Line, Available http://www-tech.mit.edu/V116/N55/capra.55a.html. Accessed: July 30th, 2004
Carney, R. (2004) American vision: The films of Frank Capra. http://people.bu.edu/rcarney/capra/smith.shtml. Pristupljeno: 30 Jula
Daković, N. (2005) Washington Postcard. Revue francaise d 'etudes americainesno, 102, pp. 34-46
Daković, N. (2006) Vašingtonska razglednica. Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, br. 10, str. 75-87
Eskenazi, Ž. (2013) Televizijske serije - budućnost filma?. Beograd: CLIO
Gledhill, C., ur. (1987) Home is where the heart is: Studies in melodrama and the Woman's cinema. London: BFI
Hobsbawm, E.J., Ranger, T., ur. (1983) The invention of tradition. Cambridge, itd: Cambridge University Press / CUP
Lindholm, C., Hall, J.A. (2000) Frank Capra meets John Doe: Anti-politics in American national identity. u: Hjort Mette, Mackenzie Scott [ur.] Cinema and nation, London: Routledge, 32-45
Mortimer, L. (1994) The charm of morality: Frank Capra and his cinema. Australian Journal of Media and Culture, vol. 7, no 2, http://wwwmcc.murdoch.edu.au/ReadingRoom/7. 2/ Mortimer.html. Pristupljeno: 30 Jula, 2004
Richards, J. (1976) Frank Capra and the cinema of populism. u: Nichols Bill [ur.] Movies and methods, Berkeley: University of California Press, 65-78
Savčić, Lj. (2008) Njujork u filmovima Martina Skrosezea. Pančevo: Mali Nemo
Walker, M. (1993) Clinton's Hollywood. Sight and Sound, vol. 3, br. 9, sep. str. 12-14