Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14
članak: 2 od 11  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Akademije umetnosti
2015, br. 3, str. 23-35
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/ZbAkUm1503023V


Odnos filmskih i socijalnih uloga u dokudrami na primeru rediteljske metodologije Želimira Žilnika
Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti, Departman dramskih umetnosti

Sažetak

Teorijska zapažanja, kao i opisi primenljivih koncepata u ovom radu, predstavljaju jedan segment šireg istraživanja autora u oblasti filmologije i kreativnog scenskog procesa, primenom komparativne analize dramskih zakonitosti s metodom psihoterapijskog pravca psihodrame, na primeru filmske metodologije reditelja Želimira Žilnika. Cilj rada je da ukaže na postojanje određene korelacije psihodramske teorije uloga s metodološkom osnovom specifičnog dokumentarnog podžanra - dokudrame, identifikacijom ključnih elemenata realizma scenskog izraza i time implicirane metodološke smernice u kreativnom procesu scensko-dramske obrade društvenih tema. Polazno stanovište je da se uočavanjem karakteristika socijalnih uloga autentične ličnosti, lika u stvarnom životu, putem psihodramskog iniciranja spontanog izražavanja na sceni, može razviti funkcionalan metodološki diskurs za interpretaciju tretiranog sadržaja u filmskom ili pozorišnom mediju.

Ključne reči

psihodrama; dokudrama; teorija uloga; realizam; Želimir Žilnik

Reference

Ćurčič, B., Matijevič, S., Pantelič, Z., Žilnik, Ž. (2009) Za ideju protiv stanja, Analiza i sistematizacija umetničkog stvaralaštva Želimira Žilnika. Novi Sad: Playground produkcija
Draškovič, B. (1996) Kralj majmuna. Novi Sad: Prometej
Fox, J. (2008) Introduction in The Essential Moreno. u: J. L. Moreno, M. D. New Paltz [ur.] Writings of Psychodrama, Group Method and Spontaneity, New York: Tusitala Publishing
Fox, J. (2008) The essential Moreno. New Paltz, NY: Tusitala Publishing
Ivekovič-Martinis, A. (2013) Refleksivnost dokudrame naprimjeru dugometražnog opusa Želimira Žilnika. Hrvatski filmski ljetopis, Zagreb, MILJAN VOJNOVIĆ
Jončič, P. (2002) Filmski jezik Želimira Žilnika. Beograd: Studentski kulturni centar
Miltojevič, B. (1992) Rani radovi Želimira Žilnika: 1967-1972. Niš: Sirius
Moreno, J. (1961) The role concept, a bridge between psychiatry and sociology. American Journal of Psychiatry, 118(6): 518-523
Moreno, J.L. (1934/1993) Who shall survive?: A new approach to the problem off human interrelations. Washington, D.C: Nervous and Mental Disease Publising Co, Prvo izdanje
Moreno, J.L. (1946/1994) Psychodrama. New York: Beacon House, Volume 1, Prvo izdanje
Nichols, B. (2010) Introduction to Documentary. Bloomington: Indiana University Press
Nichols, B. (1991) Representing Reality. Bloomington: Indiana University Press
Slavković, I. (2014) The role theory. Beograd: Institut za psihodramu
Stjepanovič, B. (2005) Gluma III - Igra. Podgorica: Univerzitet Crne Gore
Vojnovič, M. (2014) Korelacija koncepata psihodrame i sociodrame sa rediteljskim metodom Želimira Žilnika. Novi Sad: Akademija umetnosti, Intervju sa Žilnikom, materijal za izradu doktorske disertacije, doktorat u izradi, mentor dr Živko Popovič