Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u prethodnih 30 dana:13
  • preuzimanja u prethodnih 30 dana:8
članak: 11 od 11  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Akademije umetnosti
2015, br. 3, str. 145-159
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
doi:10.5937/ZbAkUm1503145V


Primena klavira u procesu intoniranja tonalno labilne i vantonalne melodike u nastavi solfeđa
Univerzitet u Novom Sadu, Akademija umetnosti, Departman muzičke umetnosti

Sažetak

Pitanje adekvatne primene klavira sa aspekta metodike nastave solfeđa zaista je relevantno. Budući da je klavir prisutan u gotovo svim muzičkim aktivnostima, bilo da se primenjuje kao osnovni izvor zvuka u vidu harmonske pratnje prilikom vokalnog reprodukovanja, ili u nekoj drugoj aktivnosti, primeni ovog muzičkog instrumenta treba pristupiti promišljeno, i u metodološkom smislu ispravno. U radu na tonalno labilnoj i vantonalnoj melodici klavir se, kao nastavno sredstvo, prvenstveno koristi u svojstvu klavirske pratnje, odnosno, akordske podrške. U skladu s tim, bitno je razmotriti u kojim situacijama, na koji način i s kojim ciljem će se klavir primeniti, kao i ukazati na određene aspekte koji su od značaja za razumevanje i precizno intoniranje ovakvog tipa melodike.

Ključne reči

nastava solfeđa; klavir; harmonski podtekst; intonativna podrška; tonalno labilna melodika; vantonalna melodika

Reference

Despić, D. (1997) Teorija muzike. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Despić, D. (1997) Harmonija sa harmonskom analizom. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Devčić, B., Devčić, N. (1979) Solfeggio, svezakI, Intervali. Zagreb: Muzička akademija, vježbe i studije
Dorina, R. (2000) Metodika komplementarne nastave solfeđa i teorije muzike. Cetinje: Muzička akademija
Jovčić, L. (2010) Minijature za solfeđo. Novi Sad, L. Jovčić
Jovčić, L. (2004) Uloga i značaj harmonije i harmonskog mišljenja u procesu percepiranja i reprodukovanja jednoglasnih melodija. Novi Sad, magistarska teza
Kršić-Sekulić, V. (1990) Klavir kao nastavno sredstvo u pedagogiji solfeđa. Beograd: Fakultet muzičke umetnosti
Pantović, L., Kršić-Sekulić, V. (1996) Funkcionalnost intervala i akorada. Beograd: Marcompany
Popović, B. (1992) Intonacija. Beograd: Univerzitet umetnosti
Radičeva, D. (2008) Uvod u metodiku nastave solfeđa. Novi Sad: Akademija umetnosti
Vasiljević, Z.M. (1983) Metodika nastave solfeđa. Beograd: Univerzitet umetnosti