Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 2 od 10  
Back povratak na rezultate
2015, br. 13, str. 11-15
Pozitivni i negativni aspekti javne slike sestrinstva
aUniverzitet u Banjoj Luci, Medicinski fakultet, Republika Srpska, BiH
bKlinički centar Republike Srpske, Banja Luka, Republika Srpska, BiH
Ključne reči: medicinske sestre; slika sestrinstva; javnost; mediji; uniforma
Sažetak
Uvod: Sestrinstvo je profesija koja se dugo mučila sa svojim javnim imidžom. Javna slika sestrinstva pojavljuje se kao pozitivan ali i kao negativan aspekt. Temelji se na mitovima, zabludama i sterotipu, što može uticati na odabir sestrinstva kao profesije, na zapošljavanje medicinskih sestara, ali i na sam rad medicinskih sestara. Cilj istraživanja: Utvrditi koliko je radova o slici medicinske sestre objavljeno u naučnim i stručnim časopisima zastupljenim u biomedicinskim online bazama Nursing/Academic Edition i Medline, dostupnih preko baze podataka EBSCO publishing u razdoblju od 2004. do 2014. godine, analizirati dostupnost tih radova u celovitom tekstu, dati pregled tema zastupljenih u radovima o slici medicinske sestre i kategorizaciju radova. Materijal i metode: Kao metod naučno-istraživačkog djela je izabran pregled literature. Rezultati: Ukupno je dobijeno 153 naučno recenzirana članka u punom tekstu. Napravljen je pregled sažetaka članaka i odabran je 21 članak koji su imali sličnu tematiku. Zaključak: Javnost malo zna o sestrinstvu, osim da medicinske sestre brinu o bolesnicima. Na sliku medicinske sestre u javnosti uglavnom utiču mediji, drugi zdravstveni profesionalci ali i same medicinske sestre. Javnost treba da bude upoznata o visokom nivou obrazovanja i tehnološkim kompetencijama na svim nivoima sestrinstva.

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 24.03.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka