Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8
članak: 4 od 10  
Back povratak na rezultate
Industrija
2016, vol. 44, br. 1, str. 63-87
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 24/05/2016
doi: 10.5937/industrija1-8886
Creative Commons License 4.0
Mrežne eksternalije u telekomunikacionoj industriji - analiza srpskog tržišta
Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet

e-adresa: dejan@ekof.bg.ac.rs, dorde@ekof.bg.ac.rs

Sažetak

Rad se bavi mrežnom konkurencijom i empirijski analizira tržišnu koncentraciju, mrežne i eksternalije dolaznih poziva, interkonekciju, diskriminaciju cena i troškove prelaska na srpskom tržištu telekomunikacija. Mrežne eksternalije su uzrokovale ekspanziju ovog tržišta sve do 2008. godine. Nakon ulaska VIP-a na tržište, postojeći operateri se nisu ponašali predatorski prema VIP-u i nastojali su da profitiraju od potrošača koji su imali visoke troškove prelaska. Omogućavanje prenosa brojeva između operatera je dovelo do smanjenja cene poziva u mreži i značajnog povećanja potrošačkog viška. Nasuprot nekim prethodnim istraživanjima, ova politika je povećala nivo konkurencije na tržištu. Utvrdili smo da su korisnici kompanje sa najvećim tržišnim učešćem imali najveće koristi od pozitivnih eksternalija dolaznih poziva. Najzad, jedan operater ne primenjuje cenovnu diskriminaciju odlaznih i dolaznih poziva u romingu što ima za posledicu da njegovi korisnici imaju veći nivo negativnih eksternalija dolaznih poziva u romingu od korisnika mreža koje vrše cenovnu diskriminaciju.

Ključne reči

telekomunikacije; mrežne eksternalije; pozitivne eksternalije dolaznih poziva; troškovi prelaska; cenovna diskriminacija

Reference

Ambjørnsen, T., Foros, Ø., Wasenden, O.B. (2011) Customer ignorance, price-cap regulation, and rent-seeking in mobile roaming. Information Economics and Policy, 23(1): 27-36
Babić, A., Zildžović, E., Lončar, D. (2015) Testing for competition in Serbian banking industry: The Panzar-Rosse approach. Industrija, vol. 43, br. 3, str. 7-26
Birke, D., Swann, G. M. P. (2005) Network effects and the choice of mobile phone operator. Journal of Evolutionary Economics, 16(1-2): 65-84
Calzada, J., Valletti, T.M. (2008) Network Competition and Entry Deterrence*. Economic Journal, 118(531): 1223-1244
de Bijl, P.W.J., Peitz, M. (2004) Dynamic regulation and entry in telecommunications markets: a policy framework. Information Economics and Policy, 16(3): 411-437
Dessein, W. (2004) Network competition with heterogeneous customers and calling patterns. Information Economics and Policy, 16(3): 323-345
Doganoglu, T., Grzybowski, L. (2007) Estimating network effects in mobile telephony in Germany. Information Economics and Policy, 19(1): 65-79
Gabrielsen, T.S., Vagstad, S. (2008) Why is on-net traffic cheaper than off-net traffic? Access markup as a collusive device. European Economic Review, 52(1): 99-115
Grajek, M. (2010) Estimating network effects and compatibility: Evidence from the Polish mobile market. Information Economics and Policy, 22(2): 130-143
Grzybowski, L., Pereira, P. (2011) Subscription Choices and Switching Costs in Mobile Telephony. Review of Industrial Organization, 38(1): 23-42
Grzybowski, L., Liang, J. (2015) Estimating demand for fixed-mobile bundles and switching costs between tariffs. Information Economics and Policy, 33: 1-10
Hahn, J. (2003) Nonlinear pricing of telecommunications with call and network externalities. International Journal of Industrial Organization, 21(7): 949-967
Hoernig, S. (2007) On-net and off-net pricing on asymmetric telecommunications networks. Information Economics and Policy, 19(2): 171-188
Jeon, D., Laffont, J., Tirole, J. (2004) On the. RAND Journal of Economics, 35(1): 85
Klemperer, P. (1995) Competition when Consumers have Switching Costs: An Overview with Applications to Industrial Organization, Macroeconomics, and International Trade. Review of Economic Studies, 62(4): 515-539
Koski, H., Kretschmer, T. (2005) Entry, Standards and Competition: Firm Strategies and the Diffusion of Mobile Telephony. Review of Industrial Organization, 26(1): 89-113
Laffont, J., Tirole, J. (1994) Access pricing and competition. European Economic Review, 38(9): 1673-1710
Laffont, J., Rey, P., Tirole, J. (1998) Network Competition: I. Overview and Nondiscriminatory Pricing. RAND Journal of Economics, 29(1): 1
Laffont, J., Rey, P., Tirole, J. (1998) Network Competition: II. Price Discrimination. RAND Journal of Economics, 29(1): 38
López, Á.L. (2011) Mobile termination rates and the receiver-pays regime. Information Economics and Policy, 23(2): 171-181
Miljković, M., Filipović, S., Tanasković, S. (2013) Market concentration in the banking sector: Evidence from Serbia. Industrija, vol. 41, br. 2, str. 7-25
Peitz, M. (2005) Asymmetric access price regulation in telecommunications markets. European Economic Review, 49(2): 341-358
Peitz, M., Valletti, T.M., Wright, J. (2004) Competition in telecommunications: an introduction. Information Economics and Policy, 16(3): 315-321
Ristic, B., Trifunovic, D. (2014) Horizontal mergers and weak and strong competition commissions. Economic annals, 59(202): 69-106
Rohlfs, J. (1974) A Theory of Interdependent Demand for a Communications Service. Bell Journal of Economics and Management Science, 5(1): 16
Shi, M., Chiang, J., Rhee, B. (2006) Price Competition with Reduced Consumer Switching Costs: The Case of “Wireless Number Portability” in the Cellular Phone Industry. Management Science, 52(1): 27-38
Trifunović, D. (2011) Single object auctions with interdependent values. Ekonomski anali, vol. 56, br. 188, str. 125-169
Trifunović, D., Ristić, B. (2013) Multi-unit auctions in the procurement of electricity. Ekonomski anali, vol. 58, br. 197, str. 47-77