Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 1 od 19  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Akademije umetnosti
2016, br. 4, str. 22-38
jezik rada: hrvatski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 18/11/2016
doi: 10.5937/ZbAkUm1604022R
Creative Commons License 4.0
Prozodija započinjanja
Sveučilište u Zadru, Zadar, Hrvatska

Sažetak

U ovom tekstu razmatraju se problemi modernizma u kontekstu suvremenosti na relaciji: autor - njegovo djelo. Lajtmotiv je izgled naslikane slike u situaciji slikarevog aktualnog pogleda. Pitanje započinjanja i realizacije postavljeno je kao međuodnos subjekta-autora opremljenog pogledom i objekta - djela opremljenog izgledom. Tema započinjanja razvija se na primjerima Aristotelovog 'praznog uma' i Dekartove (Descartes) metodičke sumnje koja prethodi cogitu, da bi prerasla u temu opažanja na primjerima Huserlove (Husserl) fenomenologije i Bergsonovog tumačenja svijesti. Povratak 'započinjanju' je u zadnjem poglavlju posvećenom Žunecovom obrazlaganju izvornog značenja mimesis. Do potonjeg se došlo preko razlaganja Barklijeve (Berkeley) 'esse…', te Lakanovog (Lacan) i Žižekovog tumačenja subjekta kao 'praznog mjesta'. Ovim promišljanjima nastojalo se ukazati na specifični problem slike iz pozicije samog autora i obratno. Budući da adekvatni (znanstveni) jezik za ovaj sadržaj nije u opticaju, poseže se za metaforičkim, te za filozofijskim metajezikom. U tom smislu ovaj tekst je i pokušaj inauguracije jednog diskursa koji proizlazi iz umjetničke prakse i njoj je poglavito namijenjen.

Ključne reči

Reference

Agamben, G. (2009) Bartelby ili o kontigenciji. Zagreb, prev. Ivan Molek
Bahtin, M. (1991) Autor i junak u estetskoj aktivnosti. Novi Sad: Bratstvo-jedinstvo
Bergson, H. (2000) Ogled o neposrednim datostima svijesti. Zagreb: Demetra
Berkeley, G. (1999) Odabrane filozofske rasprave. Zagreb: Kruzak
Damjanović, M., ur. (1975) Fenomenologija. Beograd: Nolit
Deleuze, G. (2010) Film 1: slika - pokret. Zagreb: Udruga Bijeli val
Descartes, R. (1951) Rasprava o metodi. Zagreb: Matica hrvatska
Feyerabend, P.K. (1987) Protiv metode. Sarajevo: Veselin Masleša
Huysmans, J.K. (2005) Naopako. Zagreb: Litteris
Kafka, F. (2009) Crne misli. Koprivnica: Šareni dućan
Lacan, J. (1986) XI seminar - četiri temeljna pojma psihoanalize. Zagreb: Naprijed
Laertius, D. (2008) Životi i djela istaknutih filozofa. Zagreb: Nova Akropola
Latour, B. (2005) Nikada nismo bili moderni - ogled iz simetrične antropologije. Zagreb: Arkzin
Melville, H. (1988) Bartleby. Zagreb: GZH
Sloterdijk, P. (1992) Doći na svijet, dospijeti u jezik. Zagreb: Naklada MD
Sontag, S. (1971) Stilovi radikalne volje. Zagreb: Matica hrvatska
Sterne, L. (2004) Život i nazori gospodina Tristrama Shandyja. Zagreb: Naklada Ljevak
Žižek, S. (2002) Sublimni objekt ideologije. Zagreb-Sarajevo: Arkzin Društvo za teorijsku psihoanalizu
Žunec, O. (1988) Mimesis. Zagreb: Latina & Graeca