Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8
članak: 15 od 19  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Akademije umetnosti
2016, br. 4, str. 206-219
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
doi:10.5937/ZbAkUm1604206K

Creative Commons License 4.0
Tradicija rimejkovanja i serijalizacije u svetskom filmu
Akademija umetnosti, Departman dramskih umetnosti, Novi Sad

Sažetak

Iako često isticani za karakteristike aktuelne (naročito holivudske) produkcije koja po mnogim mišljenjima predominantno nudi pastišnost u službi eksploatatorskih tendencija kasnog kapitalizma, rimejkovanje i serijalizacija, postupci koji direktno korenspondiraju sa navedenim, zapravo uživaju dugu i bogatu tradiciju u svetskom filmu. Datirajući još od neme ere i prisutni u kinematografijama širom sveta i pre sedamdesetih godina, kada se i za film počinje vezivati termin postmodernizam, koji obično pretpostavlja krizu idejnosti i naglašeni komercijalizam, danas prilično opravdano ozloglašeni postupci, nekada su bili bliski i respektibilnim autorima, naročito tzv. klasičnog razdoblja filma, ali i onog modernističkog, te su i neka od najznačajnih ostvarenja rimejci. Ovaj tekst sugeriše da problem kvaliteta recentne produkcije rimejkova i nastavaka ne leži u samoj osnovi potonjih koncepata, nego u autorskom pristupu, tj. tretmanu adaptiranja originala.

Ključne reči

Reference

Altman, R. (1999) Film/Genre. London: British Film Institute
Aristotel (1955) Opesničkoj umetnosti. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika
Baudrillard, J. (1995) The Gulf War Did Not Take Place. Bloomington: University of Indiana Press
Baudrillard, J. (2005) The intelligence of evil or the lucidity pact. Oxford - New York: Berg
Bodrijar, Ž. (1991) Simulakrumi i simulacija. Novi Sad: Svetovi
Bordwell, D., Staiger, J., Thompson. Kristin (1985) The Classical Hollywood Cinema: Film Style & Mode of Production to 1960. London: Routledge
Caren, I., Buchanan, (Prired.) I. (2005) On Jameson: From Postmodernism to Globalization. Albany, New York: State University of New York Press
Frayling, C. (2006) Spaghetti Westerns: Cowboys and Europeans from Karl May to Sergio Leone. London, New York: I. B. Tauris
Genette, G. (1997) Palimpsests: Literature in the second degree. Lincoln, NE, itd: University of Nebraska Press, trans. Channa Newman and Claude Doubinsky
Hayward, S. (2005) French national cinema. New York: Routledge, 2nd edition
Jameson, F. (1991) Postmodernism, or the cultural logic of late capitalism. Durham: Duke University Press
Jameson, F. (2013) Signatures of the Visible. New York: Routledge
Jess-Cooke, C. (2009) Film Sequels: Theory and Practice from Hollywood to Bollywood. Edinburgh: Edinburgh University Press
Jess-Cooke, C., Verevis. (Prired.) Constantine (2010) Second Takes: Critical Approaches to the Film Sequel. Albany: State University of New York Press
Singer, B. (2001) Melodrama and Modernity. New York: Columbia University Press
Ungari, E. (1987) Bertolucci by Bertolucci. London: Plexus