Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 7 od 19  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Akademije umetnosti
2016, br. 4, str. 110-121
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 18/11/2016
doi: 10.5937/ZbAkUm1604110B
Creative Commons License 4.0
Organizacija muzičkog prostora na primeru varijacija za klavir op. 27 Antona Veberna
Univerzitet umetnosti u Beogradu, Fakultet muzičkih umetnosti

Sažetak

Muzički prostor, kao jedna od centralnih kompozitorskih preokupacija u 20. veku (naročito u drugoj polovini), prisutan je i u delima kompozitora Antona Veberna (Anton Webern, 1883-1945). Specifičnosti organizacije muzičkog prostora u njegovim delima mogu se predstaviti u vidu širokih registarskih raspona, naglih promena registara, osciliranja muzičkog toka između intonacionih i tonalnih centara i nemogućnost 'ukotvljenja' u jednom stabilnom tonalnom/intonacionom/modalnom području. Ove karakteristike biće prikazane kroz analizu njegovih Varijacija za klavir op. 27 (1936). U analizi će biti primenjena metodologija proizašla iz Tarastijeve (Eero Tarasti) semiotike muzičkog prostora. Prema toj metodologiji, muzički prostor pojavljuje se kao 'unutrašnji' (koji se odnosi na organizaciju tonskih visina) i 'spoljašnji' (organizacija registara, odnosno fakturna organizacija). Praćenjem ključnih strukturnih momenata razotkriva se i način organizovanja muzičkog prostora u tom delu.

Ključne reči

organizacija muzičkog prostora; semiotika muzičkog prostora; unutrašnji muzički prostor; spoljašnji muzički prostor; Anton Vebern

Reference

Bailey, K. (1991) The Twelve-Note Music of Anton Webern: Old Forms in a New Language. New York: Cambridge University Press
Božanić, M. (2012) Organizacija muzičkog prostora u kamernim delima Josipa Slavenskog i Ljubice Marić. Beograd, master rad
Popović, B. (1998) Music form or meaning in music. Belgrade: Clio
Tarasti, E. (1994) A theory of musical semiotics. Bloomington, itd: Indiana University Press
Veselinović-Hofman, M. (1983) Stvaralačka prisutnost evropske avangarde u nas. Beograd: Univerzitet umetnosti
von Webern, A. (1963) The path to the new music. Theodore Presser Co