Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:43
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:40
članak: 8 od 19  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Akademije umetnosti
2016, br. 4, str. 122-132
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
doi:10.5937/ZbAkUm1604122S

Creative Commons License 4.0
Principi barokne muzike - improvizacija, ornamentacija, polifonija
Muzička škola 'Josip Slavenski', Odsek za ranu muziku, Beograd

Sažetak

Analiza uzajamne zavisnosti između istorijskih kompozicionih postupaka, istorijske izvođačke prakse i svojstava istorijskih instrumenata je suštinska za savremenu revitalizaciju baroknog stila. Epohom muzičkog baroka dominira neoplatonistička zamisao o moći muzike da demonstrira sklad u kosmosu, ljudskom društvu i prirodi. Sva tri osnovna principa barokne muzike: improvizacija, ornamentacija i polifonija imaju zajednički koren u opštoj ideji muzičke harmonije, čiji se 'ključ' krije u šifriranom basu. Preispitivanje italijanske, francuske i nemačke muzike barokne epohe, razotkriva različite koncepcije univerzalne harmonije i načine njenog odražavanja u muzici. Obnova barokne muzike doprinosi ponovnom otvaranju antičkog pitanja o ulozi muzike u društvu i moći interpretatora. Centralna vrednost obnove istorijske izvođačke prakse je u revitalizaciji ideje slobode, kreativnosti i inspiracije kroz praksu improvizacije.

Ključne reči

barok; harmonija; istorijska izvođačka praksa

Reference

Didier, B. (1985) La musique des lumieres. Paris: Diderot-L encyclopedie-Russeau. Presses Univerisitaires de France
Dolmetsch, A. (1972) The interpretation of the music of the seventeenth and eighteenth centuries revealed by contemporary evidence. Seattle - London: University of Washington Press, Original edition published 1915
Donington, R. (1989) The interpretation of early music. London: Faber and Faber, First published in 1963
Haskell, H. (1988) The Early Music Revival, A History. London: Thames and Hudson Ltd
Heninger, S.K.Jr. (1974) Touches of Sweet Harmony. Pythagorean Cosmology and Renaissance Poetics. San Marino. California: The Huntinton Library
Koenigsberger, D. (1979) Renaissance man and creative thinking: A history of concepts of harmony 1400-1700. Hassocks, Sussex, Great Britain: The Harvester Press Limited
Lescat, P. (1987) Jean-Philippe Rameau, nouvelles suites de pièces de clavecin, avec des remarques sur les différents types de musique. u: Fuzeau J.M., Courlay S.A. [ur.] Notice bibliographique, France, 6-8
Magnard, P. (2011) L harmonie universelle de Georges de Venise à Marin Mersenne. http://centre-bachelard.u-bourgogne.fr/Z-magnard.pdf, 33-51, 26.06.2011
Nietzsche, F. (1983) Rođenje tragedije ili Helenstvo i pesimizam. Zagreb: GZH, Prijevod Vera Čičin-Šain
Stojanović-Kutlača, S. (2012) Pristup interpretaciji karakternih komada za čembalo francuskog baroknog kompozitora Fransoa Kuprena baziran na platonističkom konceptu univerzalne harmonije. Beograd: Fakultet muzičke umetnosti, Doktorski umetnički projekt
Strunk, O. (1969) Source Readings in Music History. From Classical Antiquity through the Romantic Era. New York: W. W. Norton & Company
Thurston, D. (1969) The interpretation of music. London: Hutchinson University Library, First published 1954
Toman, R., ur. (2010) Baroque. Tandem Verlag GmbH
Tomlinson, G. (1988) The historian, the performer, and authentic meaning in music. u: Kenyon Nicholas [ur.] Authenticity and Early Music, a symposium, Oxford, New York: Oxford University Press, 115-136
Tunley, D. (2004) Fracois Couperin and the perfection of music. England: Ashgate Publishing Limited