Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:12
članak: 9 od 19  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Akademije umetnosti
2016, br. 4, str. 133-144
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
doi:10.5937/ZbAkUm1604133R

Creative Commons License 4.0
Antropologija muzike - paradigme i perspektive
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za etnologiju i antropologiju

Sažetak

Muzika predstavlja relacionu kategoriju, u smislu da ljudi upisuju u nju značenja, a kasnije, istom tom muzikom, upisuju značenja u druge ljude. Stoga muziku posmatram kao kulturni konstrukt. Muzika ne poseduje univerzalna značenja, već formira svoja brojna značenja u različitim kulturnim sredinama, ali i u različitim individualnim poimanjima. U antropologiji, muzika se ne proučava u smislu njenih muzičkih odlika ili estetskih vrednosti. Antropolozi sagledavaju njenu ulogu u širem društvenom sistemu, te teže da kroz analizu uloge muzike u društvu razumeju društveni i kulturni sistem kojem pripada, te je muzička struktura ovde manje bitna. U ovom radu, cilj mi ja da predstavim dosadašnje paradigme u etnologiji i antropologiji, koje su korišćene pri proučavanju muzike. Osim toga, postavljam hipotetički teorijski okvir za proučavanje muzike u institucionalnim okvirima. Iako teoriju čvorišta, koju predstavljam kao potencijalni okvir za proučavanje muzike u okviru institucija, prikazujem na primeru tradicionalne muzike, nju je moguće primeniti na bilo koji muzički žanr. Osnovni teorijski okvir ponuđen od strane autorki - Nađe Kivan (Nadia Kiwan) i Hane Majnhof (Hanna Mainhof), dopunio sam određenim delovima koji su mi se učinili pogodnim za istraživanje muzike u okviru institucija, u etnološkom i antropološkom diskursu.

Ključne reči

muzika; paradigme; teorija čvorišta; etnologija i antropologija; tradicionalna muzika

Reference

Antonijević, D. (2010) Ogledi iz antropologije i semiotike folklora. Beograd: Srpski genealoški centar
Antonijević, D. (2012) Lažni folkloristi srpskog narodnog stvaralaštva. Etnološko-antropološke sveske, 19 (8); 9-24
Banić-Grubišić, A. (2010) Romski hip hop kao multikulturalistički saundtrek, R-point - pedagogija jedne politike. Etnoantropološki problemi, Beograd, vol. 5, br. 1, str. 85-108
Bloch, M. (1974) Symbols, Song, Dance and Features of Articulation Is religion an extreme form of traditional authority?. European Journal of Sociology, 15(01): 54
Boas, F. (1927) Primitive Art. Harvard University Press
Cohen, S. (2007) Decline, renewal and the city in popular music culture: Beyond the beatles. Ashgate Publishing, Ltd
Davis, R.A. (2005) Music Education and Cultural Identity. Educational Philosophy and Theory, 37(1): 47-63
Đorđević, T. (1900) Srpski folklor. Aleksinac: Karadžić
Eriksen, T.H., Finn, S.N. (2001) A history of anthropology. London: Pluto Press
Fine, G.A. (1982) The Manson family: The folklore traditions of a small group. Journal of the Folklore Institute, vol. 19, no. 1: 47-60
Fine, G.A. (1992) Manufacturing tales: Sex and money in contemporary legends. Knoxville: University of Tennessee Press
Fine, G.A., Harrington, B. (2004) Tiny Publics: Small Groups and Civil Society. Sociological Theory, 22(3): 341-356
Frisbie, C.J. (1971) Anthropological and Ethnomusicological Implications of a Comparative Analysis of Bushmen and African Pygmy Music. Ethnology, 10(3): 265
Gerstin, J. (1998) Reputation in a musical scene: The everyday context of connections between music, identity, and politics. Ethnomusicology, 42, 385-414
Golemović, D.O. (2006) Etnomuzikološki ogledi. u: Etnomuzikološki ogledi, Beograd: Biblioteka XX vek
Lomax, A. (1986) Folk song style and culture. Transaction Publishers
Mcleod, N. (1974) Ethnomusicological Research and Anthropology. Annual Review of Anthropology, 3(1): 99-115
Merriam, A.P. (1964) Anthropology of music. Northwestern University press
Nadia, K., Meinhof, H.U. (2011) Music and Migration: A Transnational Approach, u. Music and Arts in Action, 3 (3); 3-20
Ober, L. (2007) Muzika drugih - novi izazovi etnomuzikologije. Beograd: XX vek
Ranković, S. (2008) Osnovni principi učenja narodnog pevanja - jednoglasno pevanje I. Beograd: Zavod za udžbenike
Ribić, V., Mladenović, N. (2014) Srpsko tradicionalno pevanje između nematerijalnog kulturnog nasleđa i muzike sveta. Etnoantropološki problemi, 8(4); 941-954
Ristivojević, M. (2012) Proučavanje muzike u antropologiji. Etnoantropološki problemi, Beograd, vol. 7, br. 2, str. 471-486
Ristivojević, M. (2013) Muzika kao kulturni fenomen. Etnoantropološki problemi, Beograd, vol. 8, br. 2, str. 441-451
Ristivojević, M. (2009) Uloga muzike u konstrukciji etničkog identiteta. Etnološko-antropološke sveske, (132): 117-130
Wachsmann, K.P. (1971) Universal Perspectives in Music. Ethnomusicology, 15(3): 381
Žikić, B. (2010) Antropološko proučavanje popularne kulture. Etnoantropološki problemi, Beograd, vol. 5, br. 2, str. 17-39