Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8
članak: 10 od 19  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Akademije umetnosti
2016, br. 4, str. 145-152
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
doi:10.5937/ZbAkUm1604145K

Creative Commons License 4.0
Crtica iz istorije tradicionalne muzike Srba u Vojvodini - povodom dvesta godina od prvog zapisa svatovca
Akademija umetnosti, Katedra za muzikologiju i etnomuzikologiju, Novi Sad

Sažetak

Poznati svatovac, 'Odbi se grana od jorgovana', datira još iz 1815. godine, kada ga je Franćišek Mirecki zabeležio po pevanju jedne žene, koja je bila kazivač Vuku S. Karadžiću (Dević, 1991: 129). Karakterističan po karakteru i melodijskom obrascu, svatovac je imao svoje značajno mesto u okviru svadbenog ceremonijala Srba starosedelaca na prostoru današnje Vojvodine. Od prvog notnog beleženja pomenutog napeva navršeno je 2015. godine tačno dvesta godina.

Ključne reči

svatovac; Srbi starosedeoci; jubilej; Vojvodina

Reference

Dević, D. (1991) Svatovska pesma 'Odbi se grana od jorgovana' i osobenost njenog napeva. Zbornik Matice srpske za scenske umetnosti i muziku, 8-9, 125-132
Fracile, N. (1987) Vokalni muzički folklor Srba i Rumuna u Vojvodini - komparativna proučavanja. Novi sad: Matica srpska
Golemović,, Dimitrije, O. (1983) Pevačice iz Ribaševine. u: Nedeljković Dušan [ur.] Narodno stvaralaštvo - folklor, Beograd: SUFJ, 33-45
Golemović, D.O. (1997) Narodna pesma kao melopoetska zajednica. u: Etnomuzikološki ogledi, Beograd: Biblioteka XX vek, 5-22
Golemović, D.O. (2006) Čovek kao muzičko biće. Beograd: Biblioteka XX vek
Golemović, D.O. (1999) Muzička tradicija banatskih Srba. u: Vasić Olivera, Golemović Dimitrije O. [ur.] Narodne igre Srbije (građa), Beograd: Centar za proučavanje narodnih igara Srbije, Fakultet muzičke umetnosti, 141-150
Golemović, D.O. (2000) Narodna muzika Bačke. u: Vasić Olivera, Golemović Dimitrije O. [ur.] Narodne igre Srbije (građa), Beograd: Fakultet muzičke umetnosti, 137-163
Karin, V. (2008) Svatovac u Bašaidu kod Kikinde. Etnoumlje, srpski world music magazine, World music asocijacija Srbije, gl. ur. Oliver Đorđević, Godina II - leto, 5, 41-46
Karin, V. (2012) Svadbene pesme i običaji Srba u Kikindi i okolini. Novi Sad: Akademija umetnosti
Marjanović, Z. (2013) Tragom jednog melodijskog obrasca. Glasnik Etnografskog muzeja u Beogradu, br. 77, 227-250
Marković, M. (1988) Vokalna tradicija srpskog življa u Sivcu. Zbornik Matice srpske za scenske umetnosti i muziku, Novi Sad, br. 3, 23-59, 37, 38, 49, 53, 56, 94
Milutinović, V. (1978) Svatovac u Vojvodini. u: Rad XX kongresa SUFJ u Novom Sadu 1973, Beograd, 64
Miljuš, A. (1988) Neki specifični detalji u svadbenom običaju sremskog sela Morovića i analiza pesama koje se pevaju tom prilikom. u: Veselinović Šulc Magdalena [ur.] Folklor u Vojvodini, Novi Sad: Udruženje folklorista Vojvodine, 2, 136-142
Popov, M. (1983) Svadba u severnom Banatu. Beograd: Narodna knjiga
Rakočević, S. (2002) Vokalna tradicija Srba u Donjem Banatu. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Stefanović, K.V. (1815) Narodna srbska pěsnarica: Čast 2. Beč: U Pečatn i Ioanna Šnirera (Štamparija Jovana Širera)
Vasiljević, M. (1964) Funkcije i vrste glasova u srpskom narodnom pevanju. u: Zbornik radova VII kongresa SUFJ, Ohrid, 375
Živanović, Đ. (1941) Srbi i poljska književnost, 1800-1871. Beograd