Метрика чланка

  • цитати у СЦиндексу: 0
  • цитати у Google Scholar-у:[=>]
  • посете у претходних 30 дана:9
  • преузимања у претходних 30 дана:5
чланак: 1 од 7  
Back повратак на резултате
Fizička kultura
2016, вол. 70, бр. 2, стр. 105-114
језик рада: енглески, српски
врста рада: прегледни чланак
doi:10.5937/fizkul1602105M

Creative Commons License 4.0
Krivičnopravni aspekt povreda u sportu
aUniverzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
bBelgrade

е-адреса: sanja.mandaric@fsfv.bg.ac.rs

Сажетак

U radu se definišu pojam etike u sportu, i ukazuje da postoje ponašanja koja izlaze iz okvira fer-pleja, zatim opšti pojam krivičnog dela, kao i elementi opšteg pojma krivičnog dela, protivpravnost i krivica, s posebnim osvrtom na osnove koji isključuju protivpravnost i krivicu, a samim tim i krivično delo. Posebna pažnja posvećena je pristanku povređenog kao osnove isključenja protivpravnosti na sportskim takmičenjima, uz naglašavanje da svojim pristankom da učestvuje u određenom sportu, sportista ne daje pristanak da bude povređen izvan okvira koji uspostavljaju pravila konkretnog sporta. Prihvata se stav da se pristankom sportista saglašava sa mogućnošću da njegov fizički integritet bude ugrožen, što još uvek ne znači da je dao saglasnost da zaista bude povređen, odnosno pravi se razlika između posledice koja se sastoji u ugrožavanju i posledice koja se sastoji u povredi zaštićenog dobra. Zatim se ukazuje na pravila koja važe u pojedinim sportovima, i dovode se u vezu s pristankom povređenog, a zauzima se stav da pristanak povređenog isključuje postojanje krivičnog dela samo u situaciji kada je do povrede došlo u okviru pravila konkretnog sporta. Ukoliko je do povrede došlo kršenjem pravila sporta, utoliko bi se radilo o krivičnom delu. U zaključnim razmatranjima, zauzima se stav da je neophodno boriti se protiv svih štetnih pojava u sportu, pa tako i protiv povreda koje nastaju povređivanjem sportista grubim kršenjem pravila koja važe za konkretni sport. Zaključuje se da pristanak povređenog ne bi smeo da bude izgovor za neprimenjivanje krivičnog prava, kada je do povrede došlo kršenjem pravila konkretnog sporta.

Кључне речи

Референце

Božović, R. (2007) Agresija i nasilje u sportu / Aggression in sport. Sociološka luča, In Serbian, 1(2), 100-112
Brkljačić, M. (2007) Etika i sportu / Ethics and sport. Medicina, In Serbian, 43, 230-233
Ceraj, S. (2005) Šport je za osobu, a ne obrnuto / Sport is for the person, not the other way around. Olimp, In Slovenian, 17, 22-25
Čeh, M. (2013) Etika i sport / Ethics and sport. у: Findak V. [ур.] Procedings of the 22 summer school kineziologa Croatian Republic: Organizational forms of work in the areas of education, sports, recreation, sports and physical training, Poreč, Croatian Kinesiology, In Croatian, (pp. 404-408)
Delibašić, V., Mandarić, S. (2014) Krivično-pravno suzbijanje dopinga u sportu / Criminally combating doping in sport. у: Proceedings of conference Charges and other instruments of state criminal justice responses to crime, Zlatibor: LIV Regular Annual Meeting of the Serbian Association for Criminal Law Theory and Practi, In Serbian, (pp. 575-590)
Delibašić, V., Mandarić, S. (2015) Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu. Kultura polisa, 79-92; 12
Harary, C. (2002) Aggressive play or criminal assault? An in depth look at sports violence and criminal liability. Columbia Journal of Law & the Arts, 25, 197-217
Hosta, M. (2008) Ethics and sport: whose ethics, which ethos. Kinesiology, 40(1); 89-95
International Federation of ice hockey (2016) Book rules 2014-2018. Retrieved 03.05.2016, from http://www.srbreferee.com/upload_iihf/Knjiga%20pravila%202014-18.pdf
Kolarić, D. (2002) Krivično delo teške telesne povrede u Krivičnom zakonu Srbije - osnovi koji isključuju njegovo postojanje. Nauka, bezbednost, policija, vol. 7, br. 2, str. 75-85
Kovačević, B. (2011) Društvo, nasilje i sport / Society, violence and sport. у: Violence and sport: Proceedings of the international conference on the theme Youth and violence in sport in the Republic Srpska - Bosnia and Herzegovina and the provision of sporting events, Banja Luk, In Serbian, pp. 38-46
Kozarčanin, A. (2008) Etika u sportu / Ethics in sport. Sport Science, In Bosnian, 1(1), 54-56
Livings, B. (2007) A Different Ball Game—Why the Nature of Consent in Contact Sports Undermines a Unitary Approach. Journal of Criminal Law, 71(6): 534-566
Mandarić, S., Delibašić, V. (2014) Sankcionisanje dopinga u sportu. Fizička kultura, vol. 68, br. 1, str. 39-49
Marković, I. (2013) Körperverletzungen im sport: Eine strafrechtliche gratwanderung. у: Ignjatović Đ. [ур.] Kaznena reakcija u Srbiji, Beograd: Pravni fakultet, III deo, pp. 295-308
Pausanija (1994) Opis Helade / Description of Greece. Novi Sad: Matica Srpska, tom II, In Serbian
Renson, R. (2009) Fair play: its origins and meanings in sport and society. Kinesiology, 41(1); 5-18
Stefanović, Đ. (2011) Filosofija, nauka, teorija i praksa sporta. Beograd: Gnosis
Stojanović, Z. (2012) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd: Službeni glasnik
Stojanović, Z. (2015) Krivično pravo - opšti deo. Beograd: Pravna knjiga
Tyson, M., Sloman, L. (2013) Undisputed Truth. New York: Plume Book
Vuković, I. (2013) Pristanak povređenog kao osnov isključenja protivpravnosti / Consent of the injured as a basis for excluding unlawfulness. у: Ignjatović Đ. [ур.] Kaznena reakcija u Srbiji, Beograd: Pravni fakultet, In Serbian, III deo, pp. 175-186
Σαββίδης, Λ.Ε. (2001) Παγκράτιον: Το ολυμπιακόν αγώνισμα: Η πολεμική τέχνη των αρχαίων Ελλήνων / Pankration: The Olympic events: The martial art of the ancient Greeks. Αθήνα: Ελεύθερη Σκέψις, In Greek