Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 13 od 13  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla"
2016, br. 26, str. 195-203
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 27/12/2016
doi: 10.5937/zeint26-12402
Creative Commons License 4.0
Provera tačnosti ostvarivanja kombinatorske karakteristike Kaplanove turbine u elektrani
Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla'

e-adresa: dane.dzepceski@ieent.org

Projekat

Povećanje energetske efikasnosti HE i TE EPS-a razvojem tehnologije i uređaja energetske elektronike za regulaciju i automatizaciju (MPNTR - 33020)

Sažetak

Održivost približno stalnog stepena korisnog dejstva Kaplanove turbine, pri relativno velikoj promeni pada, posledica je promenljive geometrije obrtnog kola turbine. Zavisnost ugla zakretanja lopatica obrtnog kola od otvora između lopatica sprovodnog aparata, predstavlja kombinatorsku karakteristiku turbine. Tačnost ostvarivanja zadate kombinatorske karakteristike, od velike je važnosti za ekonomičnu i pravilnu eksploataciju turbine, odnosno agregata kao celine. Zbog navedenih razloga posebna pažnja posvećena je ispitivanju koje je za cilj imalo proveru tačnosti ostvarivanja kombinatorske karakteristike turbine. U radu su izloženi metodologija i rezultati ispitivanja tačnosti ostvarivanja kombinatorske karakteristike jedne Kaplanove turbine nakon njene revitalizacije.

Ključne reči

kombinatorska karakteristika; Kaplanova turbina; turbinski regulator

Reference

Arnautović, D., Bogdanović, S., Ristanović, P., Milijanović, R., Vučković, V. (1986) Izveštaj o garancijskim i kompleksnim ispitivanjima sistema turbinske regulacije hidroagregata br. 5 u HE Đeradap 2
Gomes, J.P.Jr., Kawasaka, D.H. (2014) Index test and best cam curves design procedure for Kaplan turbines. u: 10th International Conference of Hydraulic Measurement and Efficiency, Federal University of Itajubá, Itajubá, MG, Brazil, September 16th and 19th, pp 1