Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 13 od 13  
Back povratak na rezultate
Provera tačnosti ostvarivanja kombinatorske karakteristike Kaplanove turbine u elektrani
Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla'

e-adresadane.dzepceski@ieent.org
Projekat:
Povećanje energetske efikasnosti HE i TE EPS-a razvojem tehnologije i uređaja energetske elektronike za regulaciju i automatizaciju (MPNTR - 33020)

Ključne reči: kombinatorska karakteristika; Kaplanova turbina; turbinski regulator
Sažetak
Održivost približno stalnog stepena korisnog dejstva Kaplanove turbine, pri relativno velikoj promeni pada, posledica je promenljive geometrije obrtnog kola turbine. Zavisnost ugla zakretanja lopatica obrtnog kola od otvora između lopatica sprovodnog aparata, predstavlja kombinatorsku karakteristiku turbine. Tačnost ostvarivanja zadate kombinatorske karakteristike, od velike je važnosti za ekonomičnu i pravilnu eksploataciju turbine, odnosno agregata kao celine. Zbog navedenih razloga posebna pažnja posvećena je ispitivanju koje je za cilj imalo proveru tačnosti ostvarivanja kombinatorske karakteristike turbine. U radu su izloženi metodologija i rezultati ispitivanja tačnosti ostvarivanja kombinatorske karakteristike jedne Kaplanove turbine nakon njene revitalizacije.
Reference
Arnautović, D., Bogdanović, S., Ristanović, P., Milijanović, R., Vučković, V. (1986) Izveštaj o garancijskim i kompleksnim ispitivanjima sistema turbinske regulacije hidroagregata br. 5 u HE Đeradap 2
Gomes, J.P.Jr., Kawasaka, D.H. (2014) Index test and best cam curves design procedure for Kaplan turbines. u: 10th International Conference of Hydraulic Measurement and Efficiency, Federal University of Itajubá, Itajubá, MG, Brazil, September 16th and 19th, pp 1
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/zeint26-12402
objavljen u SCIndeksu: 27.12.2016.
metod recenzije: jednostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka