Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 10 od 13  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla"
2016, br. 26, str. 151-163
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 27/12/2016
doi: 10.5937/zeint26-12319
Creative Commons License 4.0
Ispitivanja električnih i magnetskih polja u okolini transformatorskih stanica 110/x kV
Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla'

e-adresa: maja.grbic@ieent.org

Sažetak

U radu su analizirani nivoi električnih i magnetskih polja industrijske učestanosti koji se javljaju u okolini transformatorskih stanica naponskog nivoa 110/x kV. Prikazani su rezultati ispitivanja jačine električnog polja i magnetske indukcije u okolini tri tipične transformatorske stanice pomenutog naponskog nivoa. Dobijeni rezultati su upoređeni sa referentnim graničnim nivoima propisanim za zone povećane osetljivosti, koji iznose 2 kV/m za električno polje i 40 μT za magnetsku indukciju, u cilju procene izloženosti stanovništva ovim poljima. Cilj sprovedene analize je donošenje zaključaka o nivoima poljâ koji se javljaju u okolini pomenutih transformatorskih stanica, kao i ocenjivanje usaglašenosti ovih nivoa sa nacionalnom regulativom iz oblasti zaštite stanovništva od nejonizujućih zračenja.

Ključne reči

Reference

*** (2009) Pravilnik o izvorima nejonizujućih zračenja od posebnog interesa, vrstama izvora, načinu i periodu njihovog ispitivanja. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 104/09 od 16.12
*** (1999) 1999/519/EC: Council Recommendation of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz). OJ L, 199, pp. 59-70, 30.7
*** (2016) Ispitivanje izloženosti ljudi nejonizujućim zračenjima niskih učestanosti u okolini TS 110/35 kV Kraljevo 1 - izveštaj Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla br. 316501-L. Kraljevo: JP EPS-Elektrosrbija d.o.o, naručilac
*** (2016) Ispitivanje izloženosti ljudi nejonizujućim zračenjima niskih učestanosti u okolini TS 110/35 kV Paraćin 1 - izveštaj Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla br. 316521-L. Kraljevo: JP EPS-Elektrosrbija d.o.o, naručilac
*** (2016) Ispitivanje izloženosti ljudi nejonizujućim zračenjima niskih učestanosti u okolini TS 110/35/10 kV Trstenik - izveštaj Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla br. 316503-L. Kraljevo: JP EPS-Elektrosrbija d.o.o, naručilac
*** (2009) Zakon o zaštiti od nejonizujućih zračenja. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 36/09 od 15.05
*** (2009) Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 104/09 od 16.12