Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 10 od 13  
Back povratak na rezultate
Ispitivanja električnih i magnetskih polja u okolini transformatorskih stanica 110/x kV
Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla'

e-adresamaja.grbic@ieent.org
Ključne reči: transformatorska stanica 110/x kV; električno polje; magnetska indukcija; nejonizujuće zračenje; zona povećane osetljivosti
Sažetak
U radu su analizirani nivoi električnih i magnetskih polja industrijske učestanosti koji se javljaju u okolini transformatorskih stanica naponskog nivoa 110/x kV. Prikazani su rezultati ispitivanja jačine električnog polja i magnetske indukcije u okolini tri tipične transformatorske stanice pomenutog naponskog nivoa. Dobijeni rezultati su upoređeni sa referentnim graničnim nivoima propisanim za zone povećane osetljivosti, koji iznose 2 kV/m za električno polje i 40 μT za magnetsku indukciju, u cilju procene izloženosti stanovništva ovim poljima. Cilj sprovedene analize je donošenje zaključaka o nivoima poljâ koji se javljaju u okolini pomenutih transformatorskih stanica, kao i ocenjivanje usaglašenosti ovih nivoa sa nacionalnom regulativom iz oblasti zaštite stanovništva od nejonizujućih zračenja.
Reference
*** (2009) Pravilnik o izvorima nejonizujućih zračenja od posebnog interesa, vrstama izvora, načinu i periodu njihovog ispitivanja. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 104/09 od 16.12
*** (1999) 1999/519/EC: Council Recommendation of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz). OJ L, 199, pp. 59-70, 30.7
*** (2016) Ispitivanje izloženosti ljudi nejonizujućim zračenjima niskih učestanosti u okolini TS 110/35 kV Kraljevo 1 - izveštaj Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla br. 316501-L. Kraljevo: JP EPS-Elektrosrbija d.o.o, naručilac
*** (2016) Ispitivanje izloženosti ljudi nejonizujućim zračenjima niskih učestanosti u okolini TS 110/35 kV Paraćin 1 - izveštaj Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla br. 316521-L. Kraljevo: JP EPS-Elektrosrbija d.o.o, naručilac
*** (2016) Ispitivanje izloženosti ljudi nejonizujućim zračenjima niskih učestanosti u okolini TS 110/35/10 kV Trstenik - izveštaj Elektrotehničkog instituta Nikola Tesla br. 316503-L. Kraljevo: JP EPS-Elektrosrbija d.o.o, naručilac
*** (2009) Zakon o zaštiti od nejonizujućih zračenja. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 36/09 od 15.05
*** (2009) Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 104/09 od 16.12
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/zeint26-12319
objavljen u SCIndeksu: 27.12.2016.
metod recenzije: jednostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka