Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 12  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 20, br. 3, str. 143-146
Komparacija ekonomskih pokazatelja različitih načina uzgoja višnje (Prunus cerasus L.) na porodičnom gazdinstvu
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
bUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

e-adresamilic@polj.uns.ac.rs
Projekat:
Sušenje voća i povrća iz integralne i organske proizvodnje kombinovanom tehnologijom (MPNTR - 31058)
Ruralno tržište rada i ruralna ekonomija Srbije - diverzifikacija dohotka i smanjenje siromaštva (MPNTR - 179028)
Unapređenje i razvoj higijenskih i tehnoloških postupaka u proizvodnji namirnica životinjskog porekla u cilju dobijanja kvalitetnih i bezbednih proizvoda konkurentnih na svetskom tržištu (MPNTR - 46009)

Ključne reči: organski i konvencionalni uzgoj; višnja; pokazatelji
Sažetak
Predmet istraživanja u ovom radu je ekonomska analiza proizvodnje višnje na konvencionalni i organski način. Na bazi prikupljenih podataka anketom od uzgajivača višnje na porodičnim gazdinstvima i stručnih tehničko-tehnoloških normativa za odovarajuće tehnologije uzgoja, sastavljeni su polazni ekonomski parametri. Utvrđena su investiciona ulaganja u podizanje zasada višnje na površini od 1 ha. Zatim, sastavljene su kalkulacije prosečnih prihoda i rashodi za reprezentatívne godine proizvodnje i na bazi njih sastavljeni bilansi uspeha za naredni period eksploatacije od pet godina. Uz primenu statičkih metoda, izračunati su pokazatelji ekonomske opravdanosti proizvodnje višnje. Utvrđeni su: prosečna neto dobit, stopa akumulativnosti, vremenski period povraćaja kapitala u proizvodnji višnje i dr. I na kraju, izvršena je komparacija ekonomskih pokazatelja pri različitim načinima uzgoja višnje, što je i osnovni cilj ovog istraživanja. Na osnovu dobijenih rezultata, zaključeno je, da je proizvodnja višnje na oba načina profitabilna, ali se povoljniji ekonomski rezultati postižu u organskoj u odnosu na konvencionalnu proizvodnju. I pored ispoljenih snaga, mogućnosti i slabosti u proizvodnji višnje u Republici Srbiji, najveće pretnje su, da se zbog visokih cena inputa za organski uzgoj, proizvođači mogu preusmeriti na konvencionalnu proizvodnju višnje, nedovoljna kontrola uvoza i 'gušenje ' domaće organske proizvodnje, pad platežne sposobnosti građana, a samim tim i tražnje za proizvodima organskog porekla, kao i nedovoljni podsticaji u sektoru prerade organskih proizvoda.
Reference
Akpinar, E.K., Bicer, Y. (2007) Modeling of thin layer drying kinetics of sour cherry in a solar dryer and under open sun. Journal of Scientific & Industrial Research, 764-771; 66
Chaovanalikit, A., Wrolstad, R.E. (2004) Anthocyanin and Polyphenolic Composition of Fresh and Processed Cherries. Journal of Food Science, 69(1): FCT73-FCT83
Doymaz, İ. (2007) Influence of pretreatment solution on the drying of sour cherry. Journal of Food Engineering, 78(2): 591-596
Filimon, R., Niculaua, M., Sârbu, S., Filimon, R., Arion, C. (2011) Determination of chromatic characteristics of the hydroalcoholic extracts obtained from the fruits of some cherry and sour cherry varieties. Lucrări ştiinţifice, seria Agronomies, 124-129; 54, 1
Lee, H.S. (2000) HPLC analysis of phenol compounds. u: Nollet M.L. [ur.] Food Analysis by HPLC, New York: Marcel Dekker, Inc, pp. 775-823; 1st Ed
Melicháčová, S., Timoracká, M., Bystrická, J., Vollmannová, A., Čéry, J. (2010) Relation of total antiradical activity and total polyphenol content of sweet cherries (Prunus avium L.) and tart cherries (Prunus cerasus L.). Acta agriculturae Slovenica, 95(1):
Milić, D., Rajić, Z., Kalanović, B., Dimitrijević, B. (2006) Investicijska vrijednost nasada višnje. u: I Međunarodnog simpozijuma poljoprivrede, Zbornik radova, Opatija, Hrvatska, 75-76
Milić, D., Sredojević, Z., Vukoje, V. (2009) Ekonomske determinante kvaliteta voća. Časopis za procesnu tehniku i energetiku u poljoprivredi / PTEP, vol. 13, br. 1, str. 88-90
Milić, D., Galić, D., Vukoje, V. (2011) Possibilities for improvement of fruit production in Serbia. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 15, br. 1, str. 27-30
Milić, D., Sredojević, Z., Marjanović, S. (2012) Economic analysis of integrated and organic fruit production. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 16, br. 1, str. 23-27
Motavali, A., Najafi, G.H., Abbasi, S., Minaei, S., Ghaderi, A. (2013) Microwave-vacuum drying of sour cherry: comparison of mathematical models and artificial neural networks. Journal of Food Science and Technology, 50(4): 714-722
Mratinić, E. (2002) Višnja. Beograd, Srbija: Vizartis
Šumić, Z. (2014) Optimizacija sušenja voća u vakuumu. Novi Sad: Tehnološki fakultet, Doktorska teza
Vlahović, B., Elenov, R., Milić, D. (2013) Export of fruits and fruit processed products from the Republic of Serbia. u: International Symposium for Agriculture and Food, Thematic Proceedings XXXVII Faculty -Economy Meeting, IV Macedonian Symposium for Viticulture and Wine Production, VII Symposium for Vegetable and Flo, Skopje: Faculty of Agricultural Sciences and Food, 1048-1056
Wang, H., Nair, M.G., Strasburg, G.M., Booren, A.M., Gray, J. I. (1999) Antioxidant Polyphenols from Tart Cherries ( Prunus cerasus ). Journal of Agricultural and Food Chemistry, 47(3): 840-844
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 05.01.2017.

Povezani članci

J Proc Ener Agri (2017)
Održivost organizaciono-ekonomskog modela lanca vrednosti organske maline
Milić Dušan, i dr.

Ekonomika poljoprivrede (2016)
Planiranje potrebnih sirovina u proizvodnji voćnih sokova
Milić Dušan, i dr.

Zb Tehnol fak Leskovac (2009)
Korelacija sadržaja antocijana i tretmana višnje HPLC metodom
Marković Jelena, i dr.

prikaži sve [7]