Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 11  
Back povratak na rezultate
Razlike u nekim morfološkim karakteristikama između fudbalera kategorije mlađih i starijih pionira
aUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Srbija
bSportska akademija, Beograd
cUniverzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Srbija

e-adresamiroslav.smajic@gmail.com
Ključne reči: morfološke karakteristike; fudbaleri; mlađi i stariji pioniri
Sažetak
Morfološke karakteristike imaju značajnu ulogu kao deo monitoringa talentovanih mladih fudbalera. Uspeh trenažnog procesa zavisi od poznavanja strukture pojedinih antropoloških sposobnosti i karakteristika sportista, kao i njihovog razvoja u određenim etapama ontogenetskog rasta. Cilj istraživanja je utvrđivanje razlika u nekim morfološkim karakteristikama između fudbalera kategorije mlađih i starijih pionira. Uzorak ispitanika čini ukupno 60 fudbalera različitih uzrasnih kategorija FK 'Vojvodina', i to: mlađi pioniri (11.5±0.5 godina) - 30 ispitanika i stariji pioniri (13.5±0.5 godina) - 30 ispitanika. Radi utvrđivanja razlika u nekim morfološkim karateristikama fudbalera kategorije mlađih i starijih pionira izmereno je 11 antropometrijskih mera, prema Internacionalnom biološkom programu. Razlike u nekim morfološkim karateristikama utvrđene su primenom kanoničke diskriminativne analize. Značajne razlike u morfološkim karakteristikama ukazuju da se dve grupe međusobno razlikuju, a razdvajanju grupa najviše je doprinela razlika u dužini noge. Značajno povećanje morfoloških karakteristika sa starošću ukazuje da dečaci imaju adekvatan rast i razvoj za svoj uzrast.
Reference
Božić, V. (1973) Telesni rast i razvoj učenika od godina. Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, 71: 131-144; 7-18
Božić-Krstić, V., Pavlica, T., Savić, M. (1992) Akceleracija rasta kod srednjoškolskih učenika u Novom Sadu. Zbornik radova Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu: Serija za biologiju, sv. 22, str. 113-117
Božić-Krstić, V., Rakić, R., Pavlica, T. (2001) Longitudinalne osobine tela učenika i odraslih osoba u Krčedinu. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 36, str. 115-121
Caine, D., Lewis, R., o`connor Patrick,, Howe, W., Bass, S. (2001) Does gymnastics training inhibit growth of females?. Clinical Journal of Sport Medicine, 11(4): 260-270
Chamari, K., Hachana, Y., Kaouech, F., Jeddi, R., Moussa-Chamari, I., Wisloff, U. (2005) Endurance training and testing with the ball in young elite soccer players. Br J Sports Med, 39(1): 24-8
Maffulli, N. (1992) The growing child in sport. British medical bulletin, 48(3): 561-8
Malina, R.M. (1994) Anthropometry, strength and motor fitness. u: Ulijaszek S.J., Mascie-Taylor C.G.N. [ur.] Anthropometry: The Individual and the population, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 160-177
Mortatti, A.L., Arruda, M. (2007) Analise do efeito do treinamento e da maturacao sexual sobre o somatotipo de jovens futebolistas. Rev Bras Cineantropom Desempenho Hum, 9, 84-91
Naughton, G., Farpour-Lambert, N.J., Carlson, J., Bradney, M., van Praagh, E. (2000) Physiological issues surrounding the performance of adolescent athletes. Sports medicine, 30(5), 309-325
Pavlica, T. (2009) Antropološke karakteristike odraslog stanovništva Bačke i Banata. Novi Sad: PMF - Departman za biologiju i ekologiju, Doktorska disertacija
Radivoj, R. (1984) Karakteristike nekih obeležja psihosomatskog statusa fudbalera različitih uzrasnih kategorija. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, magistarski rad
Rakić, R. (2009) Značaj nekih faktora sredine na rast i razvoj dece i adolescenata u Vojvodini. Novi Sad: PMF - Departman za biologiju i ekologiju, Doktorska disertacija
Smajić, M., Molnar, S., Popović, S. (2010) Longitudinalna dimenzionalnost skeleta mladih fudbalera. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 45, str. 237-242
Smajić, M., Mihajlović, I., Tomić, B. (2011) Transverzalna dimenzionalnost skeleta mladih fudbalera. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 46, str. 229-235
Smajić, M., Jakonić, D., Vasić, G., Tomić, B. (2012) Mass and volume of a body of young footballers. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 47, str. 213-219
Vicente-Rodriguez, G., Jimenez-Ramirez, J., Ara, I., Serrano-Sanchez, J.A., Dorado, C., Calbet, J.A.L. (2003) Enhanced bone mass and physical fitness in prepubescent footballers. Bone, 33(5): 853-9
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/gads51-12154
objavljen u SCIndeksu: 21.01.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka