Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 30  
Back povratak na rezultate
Teme
2016, vol. 40, br. 2, str. 477-492
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak

Motivacija za materinstvom kod žena u postupku vantelesne oplodnje
aKlinički centar Vojvodine, Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Novi Sad
bUniverzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet, Odsek za psihologiju

e-adresa: ksenijapele@gmail.com

Sažetak

U radu su prikazani rezultati istraživanja motivacije za materinstvom kod žena koje su učestvovale u programu vantelesne oplodnje na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu. U istraživanju je učestvovalo 100 ispitanica koje su bile podeljene u dve grupe: kliničku grupu činilo je 50 žena koje su bile u programu vantelesne oplodnje (VTO), a kontrolnu 50 trudnica koje su hospitalizovane na klinici radi porođaja. U anketnom istraživanju korišćeni su: upitnik za prikupljanje osnovnih socio-demografskih podataka i Skala za ispitivanje motivacije za roditeljstvom. Rezultati pokazuju da se kao kategorije motivacije za roditeljstvom izdvajaju motivi kontinuiteta, motivi za negovanjem i brigom o detetu i socijalni pritisak, slično kao i kod drugih autora. Najizraženiji su motivi za negovanjem i brigom o detetu i ova grupa motiva je nešto snažnija kod žena u postupku VTO. Nema razlike u intenzitetu druge dve grupe motiva. Motivacija za materinstvom kod žena koje se bore sa sterilitetom sadrži odlike i tradicionalne i moderne vrednosne orijentacije i ne razlikuje se od motivacije kod trudničke populacije. Rezultati istraživanja su diskutovani u kontekstu savremenih istraživanja motivacije za roditeljstvom u različitim kulturama.

Ključne reči

vantelesna oplodnja; materinstvo; motivacija za roditeljstvom; neplodnost