Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 9 od 30  
Back povratak na rezultate
Teme
2016, vol. 40, br. 2, str. 597-612
jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 25/01/2017
Centralni opijumski biro u Carigradu - jedan segment jugoslovensko-turskih ekonomskih odnosa između dva svetska rata
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Filozofske katedre, Katedra za istoriju

e-adresa: virijevicvladan01@gmail.com

Sažetak

Uspostavljanje diplomatskih odnosa između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Republike Turske 1925. godine trasiralo je puteve saradnje dveju država - na političkom, vojnom, ekonomskom, kulturno-prosvetnom i drugim nivoima. Potpisivanje brojnih bilateralnih sporazuma kojima su regulisana nerešena međusobna pitanja tokom druge polovine 20-ih i početkom 30-ih godina prošlog veka, unapredilo je uzajamne odnose, čije intenziviranje je usledilo naročito nakon sklapanja Balkanskog pakta 1934. godine. Značajan deo predstavljala je saradnja na planu ekonomije, koja je, uz povremene oscilacije u godinama svetske ekonomske krize, beležila vidan napredak. Posebno važan impuls u tom smislu davao je zajednički nastup na svetskom tržištu opijuma, izražen kroz delovanje 'Tursko-jugoslovenskog centralnog opijumskog biroa' u Carigradu. U ovom radu, čiju heurističku osnovu čine neobjavljena arhivska građa, objavljeni izvori, onovremena štampa i relevantna literatura, izložene su osnovne odlike poslovanja jugoslovensko-turskog 'opijumskog biroa'.

Ključne reči